یک میوه توت‌فرنگی: دانه‌ها فندقه هستند و هر کدام از مادگی گل مشتق شده‌اند.

میوه کاذب میوه‌ای است که در آن بخشی از گوشت آن نه از تخمدان بلکه از بافت خارجی مجاور برچه نشات گرفته است.[۱] مثال بافتهای فرعی نهنج توت فرنگی ،آناناس، انجیر، توت است. میوه‌های سیبی مثل سیب و گلابی هم از میوه‌های کاذب هستند که بیشتر گوشت آنها از گل‌بنه نشات گرفته است.[۲]

منابعویرایش

  1. Esau, K. 1977. Anatomy of seed plants. John Wiley and Sons, New York.
  2. Merriam Webster Collegiate Dictionary entries for syconium, accessory fruit, core, and strawberry, Merriam-Webster, Inc. , 2006