نانولوله کربنی

نانولوله های کربنی (CNTs) لوله هایی هستند که از کربن ساخته شده و قطرهایی در حد نانومتر دارند.

نانولوله‌های کربنی به طور مستقل توسط سومیو ایجیما و ایچیهاشی و بتهونه کشف شدند. [۱] نانولوله های کربنی تک جداره یکی از دگرشکل‌های کربن است و واسطه ای بین فولرن و گرافنهای مسطح است.

می توان نانولوله های کربنی تک جداره را به عنوان برش هایی از یک شبکه شش ضلعی اتم های کربنی که در امتداد یکی از بردارهای شبکه براوه قرار گرفته اند تصور کرد تا یک استوانه توخالی شکل بگیرد. [۲] نانو لوله‌های کربنی، ساختارهای حلقوی تو خالی و متشکل از اتم‌های کربن هستندکه می‌توانند به شکل تک یا چند جداره آرایش یابند و دارای خواص فلزی و شبه رسانایی نیز هستند.

نانولوله های کربنی می توانند هدایت الکتریکی قابل توجهی داشته باشند. [7]   [8] همچنین دارای کشش سطحی فوق العاده ای [9] و هدایت حرارتی هستند . [10]   [11] به دلیل نانوساختار بودن و استحکام پیوندهای بین اتمهای کربن. علاوه بر این ، آنها می توانند از نظر شیمیایی اصلاح شوند. [۳] این خواص در بسیاری از زمینه های فناوری ، از جمله الکترونیک ، نورشناسی ، مواد کامپوزیت، فناوری نانو می تواند کاربردی باشد.

  1. Bethune, D. S.; Kiang, C. H.; De Vries, M. S.; Gorman, G.; Savoy, R.; Vazquez, J.; Beyers, R. (1993). "Cobalt-catalyzed growth of carbon nanotubes with single-atomic-layer walls". Nature. 363 (6430): 605–607. Bibcode:1993Natur.363..605B. doi:10.1038/363605a0.
  2. Iijima, Sumio (7 November 1991). "Helical microtubules of graphitic carbon". Nature. 354 (6348): 56–58. Bibcode:1991Natur.354...56I. doi:10.1038/354056a0.
  3. Karousis, Nikolaos; Tagmatarchis, Nikos; Tasis, Dimitrios (2010-06-14). "Current progress on the chemical modification of carbon nanotubes". Chemical Reviews. 110 (9): 5366–5397. doi:10.1021/cr100018g. PMID 20545303.