نان شیرمال نوعی نان است که از آرد گندم و شیر و روغن پخته می‌شود.[۱]

نوعی نان شبیه به نان فطیر است که در بسیاری از شهرهای ایران با روشهای متفاوت پخت می‌شود و فارغ از مواد استفاده شده در پخت آن اغلب مدور و با قطر کمتر از ۴۰ سانتیمتر و به رنگ قهوه ای تیره است. تفاوت اصلی نان شیرمال با فتطیر در هر شهرستان استفاده از شیر در تهیه خمیر آن بجای آب است. از همین روی بدان نانی گفته می‌شود که با شیر مالش داده شده باشد.

شیرمال سوغات همدان است ولی از نان شیرمال به عنوان سوغات بسیاری از شهرهای ایران یاد می‌شود.

منابعویرایش

  1. فرهنگ معین جلد دوم