ناوگان خطوط هوایی ایران

ناوگان خطوط هوایی ایران متشکل از پانزده شرکت هواپیمایی است.

جدول ناوگان هوایی ایرانویرایش

شرکت هواپیمایی سال تأسیس تعداد هواپیما فعال زمین گیر میانگین سن ناوگان
ایران ایر ۱۳۲۳ ۴۷ فروند ۲۷ فروند ۲۰ فروند ۲۵/۴ سال
هواپیمایی ماهان ۱۳۷۱ ۶۲ فروند ۵۱ فروند ۱۱ فروند ۲۲/۴ سال
هواپیمایی آسمان ۱۳۵۹ ۲۸ فروند ۱۸ فروند ۱۰ فروند ۲۳/۱ سال
هواپیمایی زاگرس ۱۳۸۴ ۱۹ فروند ۱۹ فروند ۰ فروند ۲۳/۹ سال
هواپیمایی قشم ۱۳۷۲ ۱۸ فروند ۱۷ فروند ۱ فروند ۱۹/۶ سال
هواپیمایی ایران ایرتور ۱۳۵۱ ۸ فروند ۷ فروند ۱ فروند ۲۳/۲ سال
کیش ایر ۱۳۶۷ ۱۲ فروند ۱۱ فروند ۱ فروند ۲۲/۸ سال
هواپیمایی کاسپین ۱۳۷۲ ۸ فروند ۸ فروند ۰ فروند ۲۱/۸ سال
هواپیمایی تابان ۱۳۸۵ ۹ فروند ۹ فروند ۰ فروند ۱۹/۸ سال
هواپیمایی آتا ۱۳۸۷ ۲۱ فروند ۲۱ فروند ۰ فروند ۲۲/۳ سال
هواپیمایی اترک ۱۳۹۱ ۲ فروند ۲ فروند ۰ فروند ۲۲/۱ سال
هواپیمایی هسا ۱۳۸۸ ۶ فروند ۰ فروند ۶ فروند ۴/۵ سال
هواپیمایی معراج ۱۳۸۹ ۵ فروند ۵ فروند ۰ فروند ۱۷/۵ سال
هواپیمایی آریا ۱۳۷۰ ۸ فروند ۰ فروند ۸ فروند ۲۱ سال
هواپیمایی کارون ۱۳۷۲ ۹فروند ۹فروند ۰ فروند ۲۶ سال
هواپیمایی سپهران ۱۳۹۵ ۵ فروند ۵ فروند ۰ فروند
هواپیمایی وارش ۱۳۹۶ ۳فروند ۳فروند ۰ فروند ۲۶ سال
جمع کل/میانگین ۲۷۰ فروند ۲۱۱ فروند ۵۸ فروند ۱۵/۵ سال

منابعویرایش

  • وب گاه اطلاع‌رسانی سازمان هواپیمایی کشوری

پیوند به بیرونویرایش