باز کردن منو اصلی

نایژه یا برونش (از لاتین: Bronchus) قسمتی از دستگاه تنفسی است که بین نای و نایژک‌ها قرار گرفته‌است. نایژه گذرگاه هوایی ششها، پس از نای است و دیوارهٔ آن دارای ۵ تا ۷ نیم غضروف[۱] و غده‌های مخاطی است. برونکوس اصلی سمت راست کوتاهتر و قطور تر است و در امتداد نای قرار دارد.

  • برونشیول‌ها با تقسیمات متوالی باریک‌تر شده و در نهایت به آلئول‌های ریه ختم می‌شوند.
نایژه
Respiratory system complete no labels.svg
Conducting passages.
Gray961.png
Front view of cartilages of larynx, trachea, and bronchi.
جزئیات
دستگاه respiratory
bronchial artery
bronchial vein
pulmonary branches of vagus nerve
شناسه‌ها
فهرست گری p.۱۰۸۴
سرعنوان پزشکی A04.411.125
دورلندز
/السویر
b_23/۱۲۱۹۸۲۹۴
واژگان آناتومی A06.4.01.001
اف‌ام‌اِی 7409 70774، 7409
واژگان کالبدشناسی

محتویات

ریشه واژهویرایش

پسوند ژه پسوند تصغیر است و نایژه به معنی نای کوچک می‌باشد. این پسوند در مژه و برخی واژگان دیگر به جا مانده و دیس دیگر پسوند چه می‌باشد.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. حسین‌زاده طاهری، محمد حسین. ابراهیم‌زاده بیدسکان، علیرضا (۱۳۸۷آناتومی انسانی پایه، جهاد دانشگاهی مشهد، شابک ۹۶۴۳۲۴۱۸۱۵ از پارامتر ناشناخته |نوبت چاپ= صرف‌نظر شد (کمک)
  • Williams PL,Warwick R,Dyson M and Bannister LH.Grays Anatomy.2005
  • گایتون فیزیولوژی پزشکی. تهران
  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی