نایژه یا برونش (از لاتین: Bronchus) قسمتی از دستگاه تنفسی است که بین نای و نایژک‌ها قرار گرفته‌است. نایژه گذرگاه هوایی ششها، پس از نای است و دیوارهٔ آن دارای ۵ تا ۷ نیم غضروف[۱] و غده‌های مخاطی است. برونکوس اصلی سمت راست کوتاهتر و قطور تر است و در امتداد نای قرار دارد.

  • برونشیول‌ها با تقسیمات متوالی باریک‌تر شده و در نهایت به آلئول‌های ریه ختم می‌شوند.
نایژه
Respiratory system complete no labels.svg
Conducting passages.
Gray961.png
Front view of cartilages of larynx, trachea, and bronchi.
جزئیات
دستگاهrespiratory
bronchial artery
bronchial vein
pulmonary branches of vagus nerve
شناسه‌ها
فهرست گریp.۱۰۸۴
سرعنوان پزشکیA04.411.125
دورلندز
/السویر
b_23/۱۲۱۹۸۲۹۴
واژگان آناتومیA06.4.01.001
A06.3.01.008
اف‌ام‌اِی7409
واژگان کالبدشناسی

ریشه واژهویرایش

پسوند ژه پسوند تصغیر است و نایژه به معنی نای کوچک می‌باشد. این پسوند در مژه و برخی واژگان دیگر به جا مانده و دیس دیگر پسوند چه می‌باشد. در فارسی میانه نیز ناییزگ (nayizag) گفته میشده است.[۲]

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. حسین‌زاده طاهری، محمد حسین. ابراهیم‌زاده بیدسکان، علیرضا (۱۳۸۷آناتومی انسانی پایه، جهاد دانشگاهی مشهد، شابک ۹۶۴۳۲۴۱۸۱۵
  2. زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن، ص ۸۵، ژاله آموزگار، احمد تفضلی
  • Williams PL,Warwick R,Dyson M and Bannister LH.Grays Anatomy.2005
  • گایتون فیزیولوژی پزشکی. تهران
  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی