باز کردن منو اصلی

کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شود.[۱]

به صورت عمده نشریات دانشجویی که توسط دانشجویان ایجاد می گردد دارای محوریت مسائل سیاسی ‍‍، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیرهٔ روز است. به صورت عمومی نقد دانشجویان در مورد این مطالب در نشریات بیان می‌شود اما بیان دیدگاه‌های افراد خارج از دانشگاه یا مکاتب فکری متفاوت در این نشریات چندان دور از ذهن نیست. بخصوص این نوع از فعالیت‌ها در ایام مختلف وابسته به مبحث روز مطالب مربوطه را به شکل مداوم پیگیری می‌کنند.

کمیته نظارت و شورای مرکزی ناظرویرایش

مطابق با شوه نامه نشریات دانشجویی ایران[۱]در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران کمیته ای به نام کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در حال فعالیت است و منبع صدور مجوز فعالیت نشریات و رسیدگی به امور آن هاست که ترکیب آن عبارت است از:

 • معاون فرهنگی، اجتماعی و یا دانشجویی دانشگاه (رییس کمیته)
 • مدیرکل فرهنگی اجتماعی دانشگاه (دبیر کمیته)
 • یک نفر حقوق دان به انتخاب رییس دانشگاه
 • نماینده دفتر نهاد رهبری
 • سه عضو هیئت علمی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه
 • سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی با انجام انتخابات

شورای مرکزی نظارت بر نشریات دانشگاهی مستقر در وزارت علوم با ترکیب زیر، پیگیر وضعیت نشریات دانشگاهی در دانشگاه ها را به عهده دارد.

 • معاون فرهنگی و اجتماعی (رییس شورا)
 • مدیر کل فرهنگی و اجتماعی (دبیر شورا)
 • معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • معاون فرهنگی نهاد رهبری
 • یک حقوقدان به انتخاب رییس شورا
 • سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی با انجام انتخابات

منابعویرایش

آئین نامه نشریات دانشجوئی - ماده ۱

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ «آیین نامه نشریات».