نعمان بن بشیر

نعمان بن بشیر بن سعد خزرجی انصاری (به عربی: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي)، اولین فرزند از انصار بود که بعد از هجرت پیامبر به مدینه به‌دنیاآمد. از قبیله خزرج و از انصار بود. مادر او عمره دختر رواحه (خواهر عبدالله بن رواحه) نام داشت. نعمان قبلاً از سوی معاویه ولایت کوفه را بر عهده داشت، یزید هم او را در همان منصب ابقاء کرد. وی بعد از قتل عثمان پیراهن خونین عثمان و نامه همسر او را به شام نزد معاویه برد و اوضاع مدینه را گزارش داد و از جمله یاران او شد. او به همراه مسلمه بن مخلد تنها انصاری بودند که در جنگ صفین مقابل علی قرار گرفتند. وی سال ۵۳ (قمری) قاضی دمشق شد و سپس والی یمن و بعد از معاویه ۹ ماه والی کوفه گردید. نوع رفتار و حکومت او در کوفه و ماجراهایی که پس از حضور مسلم بن عقیل در کوفه پیش‌آمد سبب‌شد تا بسیاری از بزرگان و مشاوران کوفه و یزید از او بخواهند تا او را از حکومت بر کوفه بر کنار کند و یزید نیز او را با اکراه از کار برکنار کرده و عبیدالله بن زیاد را به جای او بگمارد. پس از این او مدتی حاکم حمص بود. پس از مرگ یزید با عبدالله بن زبیر بیعت کرد، اما مردم حمص او را نپذیرفتند، بر او شوریدند و وی را پس از تعقیب کشتند. این ماجرا در سال ۶۵ (قمری) روی داد همچنین او دختری به نام عمره داشت که همسر

مختار ثقفی بود و او در مسجدکوفه این نسبت را انکار و قطع کرد امّا پس از اینکه از حکومت کوفه برکنار شد با آن دو آشتی کرد.

منابعویرایش