نَعْمه (عبری: נַעֲמָה) یکی از نوادگان قابیل بود که نامش در پیدایش ۴:۲۲ کتاب مقدس عبری آمده‌است. نعمه تنها دختر و کوچک‌ترین فرزند لَمَک و صِلّه است که نامی از او ذکر شده. توبال قاین برادر او بود که دو برادر ناتنی به نام‌های یابال و یوبال (از عاده، همسر دیگر لمک) داشت.

نعمه
Orvieto080.jpg
نعمه با برادر ناتنی‌اش یوبال
نام در زمان تولدنعمه
همسر(ها)شاید نوح
والدینلمک و صله
شاید خنوخ و ادنا
خویشاوندانیابال (برادر ناتنی)
یوبال (برادر ناتنی)
توبال قاین (برادر)

منابع

پیوند به بیرون