کتاب مقدس عبری به تارگوم متعلق به قرن ۱۱ به زبان آرامی.

کتاب مقدس عبری به معنی کتابی از کتاب مقدس است که در اصل به زبان عبری نوشته شده بود، و مردم توافق دارند که آن به تَنَخ تعلق دارد.

این بدان معنی است که همان تنخ یهودی و پروتستان عهد عتیق است، اما بخش تثنیه تورات از کاتولیک عهد عتیق را شامل نمی‌شود و به معنای تنها برای متن، نه برای نامگذاری، شماره یا سفارش کتاب (در انجام هر دو تنخ و عهد عتیق).

کتاب مقدس عبری به بخش‌های مشترک از تنخ و مسیحی اکنون اشاره دارد. در شکل لاتین آن، برای چاپ متن ماسوری استفاده می‌شود.

منابعویرایش