نقاط بحرانی عناصر (صفحه اطلاعات)

<< منابع اطلاعاتی عناصر شیمیایی

نقطه بحرانیویرایش

منبع Tc(K) Tc(°C) Pc(MPa) Pc(other) Vc(cm³/mol) ρc(g/cm³)
1 H هیدروژن
use 32.97 -240.18 1.293
CRC.a 32.97 -240.18 1.293 65
KAL 33.2 1.297 65.0
SMI -239.9 13.2 kgf/cm² 0.0310
1 H هیدروژن (تعادل)
LNG -240.17 1.294 12.77 atm 65.4 0.0308
1 H هیدروژن (معمولی)
LNG -239.91 1.297 12.8 atm 65.0 0.0310
1 H هیدروژن-2
KAL 38.2 1.65 60
1 H هیدروژن-2 (equilibrium)
LNG -234.8 1.650 16.28 atm 60.4 0.0668
1 H هیدروژن-2 (normal)
LNG -234.7 1.665 16.43 atm 60.3 0.0669
2 He هلیوم
use 5.19 -267.96 0.227
CRC.a 5.19 -267.96 0.227 57
KAL 5.19 0.227 57.2
SMI -267.9 2.34 kgf/cm² 0.0693
2 He هلیوم (equilibrium)
LNG -267.96 0.2289 2.261 atm 0.06930
2 He هلیوم-3
LNG -269.85 0.1182 1.13 atm 72.5 0.0414
2 He هلیوم-4
LNG -267.96 0.227 2.24 atm 57.3 0.0698
3 Li لیتیوم
use (3223) (2950) (67)
CRC.b (3223) 2950 (67) (66)
7 N نیتروژن
use 126.21 -146.94 3.39
CRC.a 126.21 -146.94 3.39 90
KAL 126.2 3.39 89.5
SMI -147.1 34.7 kgf/cm² 0.3110
7 N نیتروژن-14
LNG -146.94 3.39 33.5 atm 89.5 0.313
7 N نیتروژن-15
LNG -146.8 3.39 33.5 atm 90.4 0.332
8 O اکسیژن
use 154.59 -118.56 5.043
CRC.a 154.59 -118.56 5.043 73
LNG -118.56 5.043 49.77 atm 73.4 0.436
KAL 154.6 5.04 73.4
SMI -118.8 51.4 kgf/cm² 0.430
9 F فلوئور
use 144.13 -129.02 5.172
CRC.a 144.13 -129.02 5.172 66
LNG -129.0 5.215 51.47 atm 66.2 0.574
KAL 144.3 5.22 66
10 Ne نئون
use 44.4 -228.7 2.76
CRC.a 44.4 -228.7 2.76 42
LNG -228.71 2.77 27.2 atm 41.7 0.4835
KAL 44.4 2.76 41.7
SMI -228.7 26.8 kgf/cm² 0.484
11 Na سدیم
use (2573) (2300) (35)
CRC.b (2573) 2300 (35) (116)
15 P فسفر
use 994 721
CRC.a 994 721
LNG 721
16 S گوگرد
use 1314 1041 20.7
CRC.a 1314 1041 20.7
LNG 1041 11.7 116 atm
KAL 1314 20.7
SMI 1040
17 Cl کلر
use 416.9 143.8 7.991
CRC.a 416.9 143.8 7.991 123
LNG 143.8 7.71 76.1 atm 124 0.573
KAL 416.9 7.98 124
SMI 144.0 78.7 kgf/cm² 0.573
18 Ar آرگون
use 150.87 -122.28 4.898
CRC.a 150.87 -122.28 4.898 75
LNG -122.3 4.87 48.1 atm 74.6 0.536
KAL 150.9 4.90 74.6
SMI -122 49.7 kgf/cm² 0.531
19 K پتاسیم
use (2223) (1950) (16)
CRC.b (2223) 1950 (16) (209)
33 As آرسنیک
use 1673 1400
CRC.a 1673 1400 35
LNG 1400
34 Se سلنیوم
use 1766 1493 27.2
CRC.a 1766 1493 27.2
LNG 1493
35 Br برم
use 588 315 10.34
CRC.a 588 315 10.34 127
LNG 315 10.3 102 atm 135 1.184
KAL 588 10.3 127
SMI 302 1.18
36 Kr کریپتون
use 209.41 -63.74 5.50
CRC.a 209.41 -63.74 5.50 91
LNG -63.75 5.50 54.3 atm 91.2 0.9085
KAL 209.4 5.50 91.2
37 Rb روبیدیوم
use (2093) (1820) (16)
CRC.b (2093) 1820 (16) (247)
LNG 1832 250 0.34
53 I ید
use 819 546 11.7
CRC.a 819 546 155
LNG 546 11.7 115 atm 155 0.164
KAL 819 155
SMI 553
54 Xe گزنون
use 289.77 16.62 5.841
CRC.c 289.77 16.62 5.841 118
LNG 16.583 5.84 57.64 atm 118 1.105
KAL 289.7 5.84 118
SMI 16.6 60.2 kgf/cm² 1.155
55 Cs سزیوم
use 1938 1665 9.4
CRC.d 1938 1665 9.4 341
LNG 1806 300 0.44
80 Hg جیوه
use 1750 1477 172.00
CRC.a 1750 1477 172.00 43
LNG 1477 160.8 1587 atm
KAL 1750 172 42.7
SMI 1460±20 1640±50 kgf/cm² 0.5
86 Rn رادون
use 377 104 6.28
CRC.a 377 104 6.28
LNG 104 6.28 62 atm 139 1.6
KAL 377 6.3
SMI 104 64.1 kgf/cm²

منابعویرایش

CRC.a-dویرایش

David R. Lide (ed)، CRC Handbook of Chemistry and Physics، ۸۵th Edition، online version. CRC Press. Boca Raton، Florida، ۲۰۰۳; Section ۶، Fluid Properties; Critical Constants. Also agrees with Celsius values from Section ۴: Properties of the Elements and Inorganic Compounds، Melting، Boiling، Triple، and Critical Point Temperatures of the Elements

Estimated accuracy for Tc and Pc is indicated by the number of digits. Above ۷۵۰ K Tc values may be in error by ۱۰ K or more. Vc values are not assumed accurate more than to a few percent. Parentheses indicate extrapolated values. From these sources:
  • (a) D. Ambrose، Vapor-Liquid Constants of Fluids، in R.M. Stevenson، S. Malanowski، Handbook of the Thermodynamics of Organic Compounds، Elsevier، New York، (۱۹۸۷).
  • (b) I.G. Dillon، P.A. Nelson، B.S. Swanson، J. Chem. Phys. ۴۴، ۴۲۲۹، (۱۹۶۶).
  • (c) O. Sifner، J. Klomfar، J. Phys. Chem. Ref. Data ۲۳، ۶۳، (۱۹۹۴).
  • (d) N.B. Vargaftik، Int. J. Thermophys. ۱۱، ۴۶۷، (۱۹۹۰).

LNGویرایش

J.A. Dean (ed)، Lange's Handbook of Chemistry (۱۵th Edition)، McGraw-Hill، ۱۹۹۹; Section ۶; Table ۶.۵ Critical Properties

KALویرایش

National Physical Laboratory، Kaye and Laby Tables of Physical and Chemical Constants; D. Ambrose، M.B. Ewing، M.L. McGlashan، Critical constants and second virial coefficients of gases (retrieved Dec ۲۰۰۵)

SMIویرایش

W.E. Forsythe (ed.)، Smithsonian Physical Tables ۹th ed.، online version (۱۹۵۴; Knovel ۲۰۰۳). Table ۲۵۹، Critical Temperatures، Pressures، and Densities of Gases