نوشیدنی

گونه‌ای از مایعات که برای استفاده و نوشیدن توسط انسان‌ها تهیه می‌گردد.

نوشیدنی به مایع‌هایی گفته می‌شود که انسان می‌تواند آن را بنوشد. نوشیدنی‌ها نقش مهمی در فرهنگ انسانی ایفا می‌کنند. انواع رایج نوشیدنی‌ها شامل آب، شیر، آب‌میوه‌ها، قهوه، چای، و نوشابه‌ها است. علاوه بر این، نوشیدنی‌های الکلی مانند شراب، آبجو، و نوشیدنی تقطیری، که حاوی اتانول است به مدت ۸۰۰۰ سال بخشی از فرهنگ و پیشرفت انسانی بوده‌است.

چای دومین نوشیدنی پرمصرف جهان است
در تعریف سازمان یونسکو نوشیدنی
هر مایع خالص یا مخلوط جامد در مایع، مایع در مایع یا گاز در مایع که به منظور رفع تشنگی، بلع یا هضم آسان‌تر آنچه همراه با آن خورده می‌شود، یا دستیابی به آثار جسمی و روانی دیگر از قبیل آرامش و لذت، مورد استفاده قرار گیرد.

انواع نوشیدنی ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش