نویز فاز

بازنمایش حوزه فرکانس اُفت‌وخیز سریع، کوتاه مدت و تصادفی در فاز یک شکل موج، ناشی از ناپایداری‌های حوزه زمانی

در پردازش سیگنال، نویز فاز، بازنمایش حوزه فرکانس اُفت‌وخیز تصادفی در فاز یک شکل موج است که متناظر با انحرافات حوزه زمان از تناوب‌مندی کامل («لغزش») است. به‌طور کلی، مهندسان فرکانس-رادیویی از نویز فاز یک نوسان‌ساز صحبت می‌کنند، در حالی که مهندسان سیستم دیجیتال با لغزش ساعت کار می‌کنند.

نویز فاز اندازه‌گیری شده توسط تحلیلگر منبع سیگنال (SSA). SSA بخش مثبت نویز فاز را نشان می‌دهد. در این تصویر نویز فاز حامل اصلی، ۳ سیگنال دیگر و «نویز کنگره‌ای» (به انگلیسی: noise hill) وجود دارد.
یک سیگنال ضعیف در نویز فاز سیگنال قوی تر ناپدید می‌شود

تعاریف ویرایش

از لحاظ تاریخی دو تعریف متناقض و در عین حال پرکاربرد برای نویز فاز وجود داشته‌است. برخی از نویسندگان، نویز فاز را تنها چگالی طیفی فاز سیگنال تعریف می‌کنند،[۱] در حالی که تعریف دیگر به طیف فاز (که با طیف دامنه جفت می‌شود) اشاره دارد که از تخمین طیفی خود سیگنال حاصل می‌شود.[۲] هر دو تعریف در فرکانس‌های آفست که به خوبی از حامل حذف شده‌اند، نتیجه یکسانی دارند. با این حال، در آفست‌های نزدیک، این دو تعریف متفاوت هستند.[۳]

IEEE نویز فاز را به صورت ℒ(f) = Sφ(f)/2 تعریف می‌کند که در آن «ناپایداری فاز» Sφ(f) چگالی طیفی یک‌طرفه انحراف فاز سیگنال است.[۴] اگرچه Sφ(f) یک تابع یک‌طرفه است، اما «چگالی طیفی دوباندجانبی اُفت‌وخیز فاز» را نشان می‌دهد.[۵][نیازمند شفاف‌سازی] نماد یک دستنویس پیوسته (به انگلیسی: script) (حرف بزرگ یا بزرگ) L نامیده می‌شود.[۶]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. Rutman, J.; Walls, F. L. (June 1991), "Characterization of frequency stability in precision frequency sources" (PDF), Proceedings of the IEEE, 79 (6): 952–960, Bibcode:1991IEEEP..79..952R, doi:10.1109/5.84972
  2. Demir, A.; Mehrotra, A.; Roychowdhury, J. (May 2000), "Phase noise in oscillators: a unifying theory and numerical methods for characterization" (PDF), IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications, 47 (5): 655–674, doi:10.1109/81.847872, ISSN 1057-7122, archived from the original (PDF) on 31 March 2011, retrieved 5 March 2022
  3. Navid, R.; Jungemann, C.; Lee, T. H.; Dutton, R. W. (2004), "Close-in phase noise in electrical oscillators", Proc. SPIE Symp. Fluctuations and Noise, Maspalomas, Spain
  4. Vig, John R.; Ferre-Pikal, Eva. S.; Camparo, J. C.; Cutler, L. S.; Maleki, L.; Riley, W. J.; Stein, S. R.; Thomas, C.; Walls, F. L. (26 March 1999), IEEE Standard Definitions of Physical Quantities for Fundamental Frequency and Time Metrology – Random Instabilities, IEEE, ISBN 978-0-7381-1754-6, IEEE Std 1139-1999, see definition 2.7.
  5. (IEEE 1999), stating ℒ(f) "is one half of the double-sideband spectral density of phase fluctuations."
  6. (IEEE 1999)

مطالعه بیشتر ویرایش