نیوتون (یکا)

واحد نیرو که با نمادN در دستگاه نماد ها نشان داده میشود
(تغییرمسیر از نیوتن (یکا))

نیوتن (به انگلیسی: Newton) با نماد N یکای نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها است.

نیوتون (یکا)
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکاینیرو
نشانN 
برگرفته از نامآیزاک نیوتن
In یکای اصلی اس‌آی:1 N=۱ کیلوگرممتر/ثانیه2

این یکا به پاس قدردانی از ایزاک نیوتن و به رسمیت شناختن کارهای او در زمینهٔ مکانیک کلاسیک، و به ویژه قانون دوم حرکت نیوتن نامگذاری شده‌است. در سطح زمین هر کیلوگرم برابر ۹/۸ یا تقریباً ۱۰ نیوتن است.

تعریفویرایش

نیوتون واحد اندازه‌گیری نیرو بر اساس متر و کیلوگرم است. یک نیوتون مقدار نیرویی است که اگر پیوسته به جسمی با جرم یک کیلوگرم وارد شود، آن جسم شتاب یک متر بر مجذور ثانیه را حفظ می‌کند.

به عبارتی دیگر: ۱ نیوتن مقدار نیرویی است که؛ برای ایجاد یک شتاب ۱ متر در مجذور ثانیه‌ای، در یک جرم ۱ کیلوگرمی، در جهت نیروی اعمال شده، مورد نیاز است.

 

۱ کیلوگرم (kilogram) معادل ۱۰ نیوتن (newton) است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش