هارسافس یا حرسافیس در اساطیر مصر باستان، به عنوان خدای باروری که با آب پیوند خرده است شناخته می‌شده است.[۱][۲] وی در دین مصر باستان با رع و اوزیریس شناخته می شد. یکی از القاب وی «حاکم حاشیه رودخانه» بود. هارسافس خدای آفریننده و باروری بود که از آب های اولیه متولد شد.

هارسافس
باروری پیوند با آب
Harsaphes.png
Hr
Z1
S
Z1 N21
f
ویژگی‌ها: قوچ
زمان فرقه: سلسله‌های هفتم تا دهم
مکان فرقه: فیوم،تب
اطلاعات شخصی
جنسیت: مرد
معادل فرانسوی: Harsaphes
فهرست اساطیر مصر

نمادشناسیویرایش

هارسافس به شکل قوچ در تصاویر مصر باستان دیده می شود.این خدا به صورت انسانی با سر قوچ ترسیم شده است.[۳]

معابدویرایش

معبد این خدا به نام حرسافیس در دوران دورۀ اضمحلال اول در شهر تب ساخته شده است.[۴] زمان های ساخت این معابد بهپادشاهی میانه مصر بر می گردد با این وجود باستان شناسان می‌گویند این خدا در دوره نخست میانی مصر فراعن در اوج قدرت بوده است.[۵]

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش

  1. اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵،صفحه۱۳۹.
  2. of Ancient Egypt[پیوند مرده]
  3. اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵،صفحه۱۴۰.
  4. اساطیر مصر،ورونیکا ایونس،ترجمه باجلان فرخی،انتشارات اساطیر،۱۳۷۵،صفحه۱۴۱.
  5. http://www.ancientegyptonline.co.uk/heryshef.html