هاله بنت وهب

هاله دختر وهیب پسر عبدمناف پسر زهره و همچنین دخترعموی آمنه یکی از زنان عبدالمطلب بن هاشم بود. هاله مادر حمزه بن عبدالمطلب و از صحابیات محمّد پیغمبر اسلام بود. هاله از مکه به مدینه هجرت کرد و در سال بیست و چهارم هجرت در مدینه درگذشت.

هاله بنت وهب
دلیل شهرتWife of عبدالمطلب، the grandfather of the پیامبران در اسلام محمد
همسر(ها)عبدالمطلب
فرزندانحمزة بن عبدالمطلب
Quthum ibn Abdul-Muttalib
Hijl ibn Abdul-Muttalib
al-Muqaowwim ibn Abdul-Muttalib
والدینWuhayb ibn Abd Manaf (Banu Zuhrah)
خویشاوندانآمنه بنت وهب (cousin sister)

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • زندگی صحابه، محمود طریقی، مشهد، ۱۳۸۵