هِنری (به انگلیسی: Henry) (نماد: H) یکای القاییدگی (اندوکتانس) است، که به افتخار جوزف هنری، دانشمند آمریکایی که مستقل و تقریبا همزمان با مایکل فارادی، القای الکترومغناطیسی را کشف کرد، نامیده شده‌است.

یک خودالقا.

این یکا چنین تعریف می‌شود: اگر یک آمپر جریان که از یک سیم‌پیچ می‌گذرد،یک وبر شار مغناطیسی تولید کند، اندوکتانس آن سیم‌پیچ یک هنری است.

ثابت نفوذ پذیری خلأ ۴π×۱۰−۷ H/m (هنری بر متر) است.

تعریف ویرایش

 

واحدها
A = آمپر
V = ولت
C = کولن
J = ژول
Wb = وبر
kg = کیلوگرم
m = متر
s = ثانیه
Ω = اهم

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش