هخامنش (ساتراپ)

هخامنش پسر داریوش یکم و آتوسا و برادر تنی خشایارشا بود. بعد از سرکوب اولیه شورش در مصر به تاریخ ژانویه ۴۸۴ پ.م. خشایارشا او را ساتراپ این کشور کرد. در طی لشکرکشی خشایارشا علیه یونان، او فرمانده ناوگان مصری در جنگ سالامیس بود. در ۴۵۹ پ.م. او در جنگ پاپرمیس از ایناروس (فرمانده دومین شورش مصر) شکست خورد و کشته شد. در جهت تمسخر و استهزا، ایناروس جنازه او را برای اردشیر یکم، برادرزاده‌اش فرستاد. کتسیاس به اشتباه، او را هخایمنید (Achaimenides) نامیده‌است.[۱]

پانویسویرایش

  1. M. A. Dandamayev, "ACHAEMENES" in ENCYCLOPÆDIA IRANICA, Vol. I, Fasc. 4, p. 414

پیوند به بیرونویرایش