هموفیلوس (به انگلیسی: Haemophilus)، کوکوباسیل‌های گرم منفی و پلئومورف (چند شکلی) متعلق به خانواده پاستورلاسه هستند. جنس هموفیلوس شامل گونه‌های همزیست و همچنین بیماریزا مثل هموفیلوس آنفلوآنزا است.[۱] هموفیلوس آنفلوآنزا(H. influenzae)عامل عفونت خونی (سپسیس) و مننژیت در کودکان است. همین‌طور در بزرگسالان و کودکان عفونتهای تنفسی ایجاد می‌کند. هموفیلوس دوکرئی(H. ducreyi)عامل بیماری شانکروئید (شانکر نرم) است. هموفیلوس آنفلوآنزا مهمترین گونه هموفیلوس از نظر پزشکی است. تمامی گونه‌های هموفیلوس، هوازی یا بی هوازی اختیاری می‌باشند.[۲]

هموفیلوس
هموفیلوس آنفلوآنزا بر روی آگار خون‌دار
رده‌بندی علمی
فرمانرو: باکتری‌ها
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: گاماپروتئوباکتریا
راسته: پاستورلالس
تیره: پاستورلاسه
سرده: هموفیلوس
Winslow et al. 1917
گونه‌ها

هموفیلوس اژیپتیوس
هموفیلوس آفروفیلوس
هموفیلوس آویوم
هموفیلوس دوکرئی
هموفیلوس فلیس
هموفیلوس همولیتیکوس
هموفیلوس آنفلوآنزا
هموفیلوس پاراآنفلوآنزا
هموفیلوس پاراکانیکولوس
هموفیلوس پاراهمولیتیکوس
هموفیلوس پیتمانیه
هموفیلوس سومنوس

متابولیسم

ویرایش

تمامی گونه‌های هموفیلوس بر روی آگار خون دار کشت داده می‌شوند. آن‌ها حداقل به یکی از فاکتورهای خونی برای رشد خود نیاز دارند: همین یا هماتین (فاکتور X) یا نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید (فاکتور V). محیط شکلات آگار یا محیط آگاری که دارای خون اسب یا خرگوش است، بهترین محیط کشت برای رشد باکتری است. گاهی اوقات هموفیلوس را همراه با استافیلوکوک بر روی آگار خون دار کشت می‌دهند. کلنی‌های هموفیلوس به صورت کلنی‌های اقماری ریز در اطراف کلنی‌های بزرگ استافیلوکوک، رشد خواهد کرد زیرا رشد استافیلوکوک‌ها موجب فراهم شدن فاکتورهای رشد مورد نیاز برای هموفیلوس‌ها خواهد شد.[۳]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Holt JG (editor) (1994). Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (9th ed.). Williams & Wilkins. ISBN 0-683-00603-7.
  2. Kuhnert P; Christensen H (editors). (2008). Pasteurellaceae: Biology, Genomics and Molecular Aspects. Caister Academic Press. ISBN 978-1-904455-34-9. [1].
  3. Ryan KJ; Ray CG (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill. ISBN 0-8385-8529-9.