هیئونجونگ چوسان

هیئونجونگ چوسان (انگلیسی: Hyeonjong of Joseon) (زاده ۱۵ مارس ۱۶۴۱ - درگذشته ۱۷ سپتامبر ۱۶۷۵) هجدهمین پادشاه سلسله چوسان بوده‌است.

هیئونجونگ چوسان
هجدهمین پادشاه چوسان
سلطنت١۶۵٩–١۶٧۴
پیشینهیوجونگ چوسان
جانشینسوکجونگ چوسان
زاده١۵ مارس ١۶۴١
پادشاهی چوسان
درگذشته۱۷ سپتامبر ۱۶۷۵ (۳۴ سال)
پادشاهی چوسان
همسر(ان)ملکه میئونگ‌سئونگ
فرزند(ان)سوکجونگ چوسان
خاندانخاندان یی Coat of Arms of Joseon Korea.png
پدرپادشاه هیئون‌جونگ
مادرملکه اینسئون
هیئونجونگ چوسان
هانگول
현종
هانجا
顯宗
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHyeonjong
مک‌کیون–ریشاورHyŏnjong
نام تولد
هانگول
이연
هانجا
李棩
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهI Yeon
مک‌کیون–ریشاورI Yŏn
نام محترم
هانگول
경직
هانجا
景直
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGyeongjik
مک‌کیون–ریشاورKyŏngjik
فهرست پادشاهان کره
چوسون

۱- تائجو ۱۳۹۲–۱۳۹۸
۲- جئونگ‌جونگ ۱۳۹۸–۱۴۰۰
۳- تائجونگ ۱۴۰۰–۱۴۱۸
۴- سجونگ کبیر ۱۴۱۸–۱۴۵۰
۵- مونجونگ ۱۴۵۰–۱۴۵۲
۶- دانجونگ ۱۴۵۲–۱۴۵۵
۷- سجو ۱۴۵۵–۱۴۶۸
۸- یجونگ ۱۴۶۸–۱۴۶۹
۹- سونگ‌جونگ ۱۴۶۹–۱۴۹۴
۱۰- یونسانگون ۱۴۹۴–۱۵۰۶
۱۱- چونگ‌جونگ ۱۵۰۶–۱۵۴۴
۱۲- اینجونگ ۱۵۴۴–۱۵۴۵
۱۳- میونگ‌جونگ ۱۵۴۵–۱۵۶۷
۱۴- سئونجو ۱۵۶۷–۱۶۰۸
۱۵- گوانگ‌هیگون ۱۶۰۸–۱۶۲۳
۱۶- اینجو ۱۶۲۳–۱۶۴۹
۱۷- هیوجونگ ۱۶۴۹–۱۶۵۹
۱۸- هیونجونگ ۱۶۵۹–۱۶۷۴
۱۹- سوک جونگ ۱۶۷۴–۱۷۲۰
۲۰- گیونگ‌جونگ ۱۷۲۰–۱۷۲۴
۲۱- یونگجو ۱۷۲۴–۱۷۷۶
۲۲- جئونگجو ۱۷۷۶–۱۸۰۰
۲۳- سانجو ۱۸۰۰–۱۸۳۴
۲۴- هئونجونگ ۱۸۳۴–۱۸۴۹
۲۵- چولجونگ ۱۸۴۹–۱۸۶۳
۲۶- گوجونگ ۱۸۶۳–۱۹۰۷
۲۷- سونجونگ ۱۹۰۷–۱۹۱۰

وی که از سال ۱۶۵۹ تا ۱۶۷۴ حکومت کرده‌است، جانشین پدرش هیوجونگ چوسان شده بوده پس از عزل، پسرش سوکجونگ چوسان جانشین وی شده‌است.

خانوادهویرایش

    1. سوکجونگ چوسان (왕세자)
    2. Princess Myeongseon (명선공주)
    3. Princess Myeonghye (명혜공주)
    4. Princess Myeongan (명안공주)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Not to be confused with another Myeongseong, with the same Sino-Korean syllable yet with different hanja, who came from his son Sukjong's second wife's great-great-great-grand-niece descendant thru her clan (Yeoheung Min)