هیوجونگ چوسان

هیوجونگ چوسان (انگلیسی: Hyojong of Joseon‎) (زاده ۳ ژوئیه ۱۶۱۹ - درگذشته ۲۳ ژوئن ۱۶۵۹) هفدهمین پادشاه سلسله چوسان بوده‌است.

هیوجونگ چوسان
هانگول효종
هانجا孝宗
Revised RomanizationHyojong
McCune–ReischauerHyojong
Birth name
هانگول이호
هانجا李淏
Revised RomanizationYi Ho
McCune–ReischauerYi Ho
فهرست پادشاهان کره
چوسان

۱- تائجو ۱۳۹۲–۱۳۹۸
۲- جونگ‌جونگ ۱۳۹۸–۱۴۰۰
۳- تائجونگ ۱۴۰۰–۱۴۱۸
۴- سجونگ کبیر ۱۴۱۸–۱۴۵۰
۵- مونجونگ ۱۴۵۰–۱۴۵۲
۶- دانجونگ ۱۴۵۲–۱۴۵۵
۷- سجو ۱۴۵۵–۱۴۶۸
۸- یجونگ ۱۴۶۸–۱۴۶۹
۹- سونگ‌جونگ ۱۴۶۹–۱۴۹۴
۱۰- یونسانگون ۱۴۹۴–۱۵۰۶
۱۱- چونگ‌جونگ ۱۵۰۶–۱۵۴۴
۱۲- اینجونگ ۱۵۴۴–۱۵۴۵
۱۳- میونگ‌جونگ ۱۵۴۵–۱۵۶۷
۱۴- سونجو ۱۵۶۷–۱۶۰۸
۱۵- گوانگ‌هیگون ۱۶۰۸–۱۶۲۳
۱۶- اینجو ۱۶۲۳–۱۶۴۹
۱۷- هیوجونگ ۱۶۴۹–۱۶۵۹
۱۸- هیونجونگ ۱۶۵۹–۱۶۷۴
۱۹- سوکجونگ ۱۶۷۴–۱۷۲۰
۲۰- گیونگ‌جونگ ۱۷۲۰–۱۷۲۴
۲۱- یونگجو ۱۷۲۴–۱۷۷۶
۲۲- جونگجو ۱۷۷۶–۱۸۰۰
۲۳- سونجو ۱۸۰۰–۱۸۳۴
۲۴- هونجونگ ۱۸۳۴–۱۸۴۹
۲۵- چولجونگ ۱۸۴۹–۱۸۶۳
۲۶- گوجونگ ۱۸۶۳–۱۹۰۷
۲۷- سونجونگ ۱۹۰۷–۱۹۱۰

وی که از سال ۱۶۴۹ تا ۱۶۵۹ حکومت کرده‌است، جانشین پدرش اینجو چوسان شده بوده پس از مرگش پسرش هیئونجونگ چوسان جانشین وی شده‌است.

خانوادهویرایش

 1. ملکه اینسئون of the Deoksu Jang clan (인선왕후 장씨)
  1. هیئونجونگ چوسان (세자)
  2. Princess Sukshin (숙신공주)
  3. Princess Sukan (숙안공주)
  4. Princess Sukmyeong (숙명공주)
  5. Princess Sukhwi (숙휘공주)
  6. Princess Sukjeong (숙정공주)
  7. Princess Sukgyeong (숙경공주)
 2. Royal Noble Consort An of the Gyeongju Yi clan (안빈 이씨)
  1. Princess Suknyeong (숙녕옹주)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش