والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۹

مسابقات قهرمانی والیبال مردان آسیا ۱۹۹۹ دهمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۲ تا ۹ سپتامبر ۱۹۹۹ در تهران، ایران برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۹۹
جزئیات مسابقات
کشور میزبان ایران
تاریخ۲–۹ سپتامبر
تیم‌ها۱۴
مکان(ها)۲ (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان چین (سومین عنوان)
جوایز مسابقات
MVPایران بهنام محمودی

مکان‌های میزبانویرایش

  تهران، ایران   تهران، ایران
سالن آزادی تالار والیبال آزادی
ظرفیت: ۱۲٬۰۰۰ ظرفیت: ۳٬۰۰۰
  بدون تصویر

ترکیب‌بندی گروه‌هاویرایش

تیم‌ها با توجه به نتایج و رتبه‌های به دست آمده در والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۷ سید بندی شدند.

گروه A گروه B گروه C گروه D

  ایران (میزبان و ششم)
  قطر (هشتم)
  اندونزی

  چین (یکم)
  پاکستان (هفتم)
  قزاقستان

  ژاپن (دوم)
  کره جنوبی (پنجم)
  هند
  بحرین

  استرالیا (سوم)
  تایوان (چهارم)
  کویت
  سری‌لانکا

دور مقدماتیویرایش

گروه Aویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ایران ۴ ۲ ۰ ۶ ۱ ۶٫۰۰۰ ۱۷۲ ۱۳۵ ۱٫۲۷۴
۲   اندونزی ۳ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱٫۳۳۳ ۱۶۰ ۱۶۳ ۰٫۹۸۲
۳   قطر ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۱۶ ۱۵۰ ۰٫۷۷۳
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۲ سپتامبر ۱۸:۰۰ ایران   ۳–۰   قطر ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۳ ۲۵–۱۷     ۷۵–۵۰
۰۳ سپتامبر ۱۷:۰۰ اندونزی   ۱–۳   ایران ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۲–۲۵ ۱۹–۲۵   ۸۵–۹۷
۰۴ سپتامبر ۱۵:۰۰ قطر   ۰–۳   اندونزی ۲۳–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵     ۶۶–۷۵

گروه Bویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۴ ۲ ۰ ۶ ۰ MAX ۱۵۰ ۱۲۰ ۱٫۲۵۰
۲   پاکستان ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱٫۰۰۰ ۱۳۴ ۱۲۷ ۱٫۰۵۵
۳   قزاقستان ۲ ۰ ۲ ۰ ۶ ۰٫۰۰۰ ۱۱۳ ۱۵۰ ۰٫۷۵۳
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۲ سپتامبر ۱۴:۰۰ چین   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۱
۰۳ سپتامبر ۱۹:۰۰ پاکستان   ۰–۳   چین ۱۶–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۰–۲۵     ۵۹–۷۵
۰۴ سپتامبر ۱۷:۰۰ قزاقستان   ۰–۳   پاکستان ۲۰–۲۵ ۱۵–۲۵ ۱۷–۲۵     ۵۲–۷۵

گروه Cویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۲ ۴٫۵۰۰ ۲۵۹ ۲۱۷ ۱٫۱۹۴
۲   کره جنوبی ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۲۵۴ ۲۲۰ ۱٫۱۵۵
۳   هند ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۲۰۹ ۲۳۹ ۰٫۸۷۴
۴   بحرین ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۲۰۳ ۲۴۹ ۰٫۸۱۵
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۲ سپتامبر ۱۸:۰۰ بحرین   ۱–۳   هند ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۴–۲۶ ۱۹–۲۵   ۸۹–۹۹
۰۲ سپتامبر ۲۰:۰۰ کره جنوبی   ۲–۳   ژاپن ۱۸–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ ۱۲–۱۵ ۱۰۴–۱۰۹
۰۳ سپتامبر ۱۵:۰۰ کره جنوبی   ۳–۰   بحرین ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۹
۰۳ سپتامبر ۱۵:۳۰ ژاپن   ۳–۰   هند ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۹     ۷۵–۵۸
۰۴ سپتامبر ۱۷:۳۰ هند   ۰–۳   کره جنوبی ۱۹–۲۵ ۱۶–۲۵ ۱۷–۲۵     ۵۲–۷۵
۰۴ سپتامبر ۱۹:۳۰ بحرین   ۰–۳   ژاپن ۱۸–۲۵ ۱۴–۲۵ ۲۳–۲۵     ۵۵–۷۵

گروه Dویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   استرالیا ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۵۱ ۱۷۹ ۱٫۴۰۲
۲   تایوان ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۲۳ ۲۲۲ ۱٫۰۰۵
۳   سری‌لانکا ۴ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴ ۲۶۹ ۲۹۶ ۰٫۹۰۹
۴   کویت ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۲۰۸ ۲۵۴ ۰٫۸۱۹
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۲ سپتامبر ۱۴:۰۰ کویت   ۱–۳   سری‌لانکا ۲۵–۲۳ ۲۲–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۸–۳۰   ۹۷–۱۰۳
۰۲ سپتامبر ۲۰:۰۰ استرالیا   ۳–۰   تایوان ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۲ ۲۵–۱۶     ۷۵–۴۹
۰۳ سپتامبر ۱۷:۳۰ تایوان   ۳–۱   سری‌لانکا ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۰   ۹۸–۸۱
۰۳ سپتامبر ۱۹:۳۰ استرالیا   ۳–۰   کویت ۲۵–۱۲ ۲۵–۱۵ ۲۵–۱۸     ۷۵–۴۵
۰۴ سپتامبر ۱۵:۳۰ سری‌لانکا   ۱–۳   استرالیا ۱۵–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۸–۲۶ ۲۳–۲۵   ۸۵–۱۰۱
۰۴ سپتامبر ۱۹:۰۰ کویت   ۰–۳   تایوان ۲۴–۲۶ ۲۱–۲۵ ۲۱–۲۵     ۶۶–۷۶

دور دومویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه Eویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۲۸۱ ۲۴۴ ۱٫۱۵۲
۲   کره جنوبی ۵ ۲ ۱ ۸ ۳ ۲٫۶۶۷ ۲۵۶ ۲۲۲ ۱٫۱۵۳
۳   ایران ۴ ۱ ۲ ۴ ۷ ۰٫۵۷۱ ۲۴۱ ۲۵۷ ۰٫۹۳۸
۴   اندونزی ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۹۴ ۲۴۹ ۰٫۷۷۹
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر ۱۷:۰۰ ایران   ۰–۳   کره جنوبی ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۱–۲۵     ۵۶–۷۵
۰۵ سپتامبر ۱۷:۰۰ اندونزی   ۰–۳   ژاپن ۲۰–۲۵ ۱۵–۲۵ ۱۷–۲۵     ۵۲–۷۵
۰۶ سپتامبر ۱۹:۰۰ ایران   ۱–۳   ژاپن ۲۱–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۰–۲۵   ۸۸–۹۷
۰۶ سپتامبر ۱۹:۰۰ اندونزی   ۰–۳   کره جنوبی ۲۵–۲۷ ۱۶–۲۵ ۱۶–۲۵     ۵۷–۷۷

گروه Fویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX ۲۲۷ ۱۸۱ ۱٫۲۵۴
۲   استرالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۳۹ ۲۰۲ ۱٫۱۸۳
۳   تایوان ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۱۸۰ ۲۱۲ ۰٫۸۴۹
۴   پاکستان ۳ ۰ ۳ ۱ ۹ ۰٫۱۱۱ ۱۹۷ ۲۴۸ ۰٫۷۹۴
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر ۱۹:۰۰ چین   ۳–۰   تایوان ۲۵–۱۷ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۸     ۷۵–۵۶
۰۵ سپتامبر ۱۹:۰۰ پاکستان   ۱–۳   استرالیا ۲۵–۲۳ ۱۷–۲۵ ۱۶–۲۵ ۱۸–۲۵   ۷۶–۹۸
۰۶ سپتامبر ۱۷:۰۰ چین   ۳–۰   استرالیا ۲۵–۲۰ ۲۷–۲۵ ۲۵–۲۱     ۷۷–۶۶
۰۶ سپتامبر ۱۷:۰۰ پاکستان   ۰–۳   تایوان ۲۱–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۸–۲۵     ۶۲–۷۵

گروه Gویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هند ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۹۶ ۱۷۲ ۱٫۱۴۰
۲   بحرین ۳ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱٫۰۰۰ ۱۸۲ ۱۸۶ ۰٫۹۷۸
۳   قطر ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۱۷۰ ۱۹۰ ۰٫۸۹۵
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر ۱۵:۰۰ قطر   ۱–۳   بحرین ۲۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۰–۲۵   ۸۷–۹۳
۰۶ سپتامبر ۱۵:۰۰ قطر   ۱–۳   هند ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۶–۲۵ ۲۳–۲۵   ۸۳–۹۷

گروه Hویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قزاقستان ۴ ۲ ۰ ۶ ۲ ۳٫۰۰۰ ۱۹۷ ۱۷۵ ۱٫۱۲۶
۲   سری‌لانکا ۳ ۱ ۱ ۴ ۴ ۱٫۰۰۰ ۱۹۲ ۱۹۶ ۰٫۹۸۰
۳   کویت ۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۰٫۳۳۳ ۱۸۳ ۲۰۱ ۰٫۹۱۰
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۵ سپتامبر ۱۵:۰۰ قزاقستان   ۳–۱   کویت ۲۵–۱۹ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۰   ۹۸–۸۶
۰۶ سپتامبر ۱۵:۰۰ قزاقستان   ۳–۱   سری‌لانکا ۲۵–۱۹ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۲ ۲۵–۲۲   ۹۹–۸۹

دور نهاییویرایش

  • نتایج و امتیازات به دست آمده در بازی بین تیم‌های رقیب در دورهای پیشین در دور نهایی نیز محاسبه و منظور گردید.

مکان سیزدهم تا چهاردهمویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱3   قطر ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ MAX ۷۶ ۶۲ ۱٫۲۲۶
۱4   کویت ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰٫۰۰۰ ۶۲ ۷۶ ۰٫۸۱۶
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر ۱۱:۰۰ قطر   ۳–۰   کویت ۲۶–۲۴ ۲۵–۱۸ ۲۵–۲۰     ۷۶–۶۲

مکان سیزدهم تا دوازدهمویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
9   هند ۶ ۳ ۰ ۹ ۱ ۹٫۰۰۰ ۲۴۹ ۱۹۴ ۱٫۲۸۴
۱0   بحرین ۵ ۲ ۱ ۷ ۴ ۱٫۷۵۰ ۲۵۸ ۲۴۶ ۱٫۰۴۹
۱1   قزاقستان ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۰٫۴۲۹ ۲۲۱ ۲۳۹ ۰٫۹۲۵
۱2   سری‌لانکا ۳ ۰ ۳ ۲ ۹ ۰٫۲۲۲ ۲۱۹ ۲۶۸ ۰٫۸۱۷
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر ۱۵:۰۰ هند   ۳–۰   سری‌لانکا ۲۵–۱۴ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۴     ۷۵–۴۹
۰۸ سپتامبر ۱۵:۰۰ بحرین   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۲     ۷۵–۶۶
۰۹ سپتامبر ۱۱:۰۰ بحرین   ۳–۱   سری‌لانکا ۱۹–۲۵ ۲۵–۲۱ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۸   ۹۴–۸۱
۰۹ سپتامبر ۱۱:۰۰ هند   ۳–۰   قزاقستان ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۴     ۷۵–۵۶

مکان پنجم تا هشتمویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۵   ایران ۶ ۳ ۰ ۹ ۴ ۲٫۲۵۰ ۳۰۵ ۲۷۳ ۱٫۱۱۷
۶   اندونزی ۵ ۲ ۱ ۷ ۷ ۱٫۰۰۰ ۳۰۵ ۲۹۵ ۱٫۰۳۴
7   تایوان ۴ ۱ ۲ ۷ ۶ ۱٫۱۶۷ ۲۷۱ ۲۸۴ ۰٫۹۵۴
8   پاکستان ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ ۰٫۳۳۳ ۲۵۲ ۲۸۱ ۰٫۸۹۷
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر ۱۷:۰۰ ایران   ۳–۱   پاکستان ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۸ ۲۵–۱۸ ۲۸–۲۶   ۹۸–۸۷
۰۸ سپتامبر ۱۷:۰۰ اندونزی   ۳–۲   تایوان ۲۵–۱۶ ۲۴–۲۶ ۲۳–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۵–۱۰ ۱۱۲–۹۵
۰۹ سپتامبر ۱۴:۳۰ اندونزی   ۳–۲   پاکستان ۲۵–۲۲ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۱–۲۵ ۱۵–۱۲ ۱۰۸–۱۰۳
۰۹ سپتامبر ۱۶:۳۰ ایران   ۳–۲   تایوان ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۸ ۱۸–۱۶ ۱۱۰–۱۰۱

قهرمانیویرایش

مسابقات دست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳ ۲۳۴ ۲۲۸ ۱٫۰۲۶
۲   استرالیا ۵ ۲ ۱ ۶ ۴ ۱٫۵۰۰ ۲۴۶ ۲۳۳ ۱٫۰۵۶
۳   کره جنوبی ۴ ۱ ۲ ۵ ۷ ۰٫۷۱۴ ۲۵۸ ۲۶۶ ۰٫۹۷۰
۴   ژاپن ۴ ۱ ۲ ۴ ۸ ۰٫۵۰۰ ۲۷۳ ۲۸۴ ۰٫۹۶۱
تاریخ زمان امتیاز دست ۱ دست ۲ دست ۳ دست ۴ دست ۵ مجموع
۰۸ سپتامبر ۱۹:۰۰ ژاپن   ۱–۳   استرالیا ۳۱–۲۹ ۲۳–۲۵ ۱۹–۲۵ ۲۴–۲۶   ۹۷–۱۰۵
۰۸ سپتامبر ۱۹:۰۰ کره جنوبی   ۳–۱   چین ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۱   ۹۵–۸۲
۰۹ سپتامبر ۱۵:۳۰ کره جنوبی   ۰–۳   استرالیا ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵ ۱۷–۲۵     ۵۹–۷۵
۰۹ سپتامبر ۱۷:۳۰ ژاپن   ۰–۳   چین ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۷–۷۵

جدول نهاییویرایش

جوایزویرایش

منابعویرایش