وزارت امور زنان

وزارتخانه‌ای در افغانستان

وزرات امور زنان در افغانستان بعد از سرنگونی طالبان برای حمایت از حقوق زن در این کشور به وجود آمد.

جمهوری اسلامی افغانستان
National emblem of Afghanistan.svg

سیاست و حکومت افغانستان


پیشینهویرایش

این وزارت از سال ۱۳۸۰، بر اساس فیصله‌های کنفرانس بن در آلمان، منحیث حلقه اتصال میان قشر زن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای ارتقای سطح آگاهی و ظرفیت، بسیج و تشکل و مشارکت زنان در انکشاف ملی، فعالیت می‌کند. موافقتنامه بن که اساس گذار و سنگ بنای ادارهٔ دموکراتیک و پایدار در افغانستان می‌باشد، نشان دهنده آن است که مشارکت زنان و توجه به حقوق و وضعیت آنان به مثابه یک نیاز بوده و همچنان به آن به حیث دیدگاه صلح سرتاسری و روند بازسازی نگریسته می‌شود.[۱]

وزارت امور زنان، یکی از ارگان‌های اجرایوی نظام و تشکیلات اداری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است و حکومت (قوهٔ اجرائیه) یکی از قوای ثلاثه دولت می‌باشد. این ارگان مطابق مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت‌های وزارت امور زنان که از جانب شورای وزیران در (۴) فصل و (۲۴) ماده تصویب و تنفیذ گردیده، فعالیت می‌نماید.

برنامه‌هاویرایش

وزیرهاویرایش

منابعویرایش

سایت رسمی وزارت امور زنان افغانستان