وزرات امور زنان در افغانستان بعد از سرنگونی طالبان برای حمایت از حقوق زن در این کشور به وجود آمد.

جمهوری اسلامی افغانستان
National emblem of Afghanistan.svg

سیاست و حکومت افغانستان


پیشینهویرایش

این وزارت از سال ۱۳۸۰، بر اساس فیصله‌های کنفرانس بن در آلمان، منحیث حلقه اتصال میان قشر زن و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای ارتقای سطح آگاهی و ظرفیت، بسیج و تشکل و مشارکت زنان در انکشاف ملی، فعالیت می‌کند. موافقتنامه بن که اساس گذار و سنگ بنای ادارهٔ دموکراتیک و پایدار در افغانستان می‌باشد، نشان دهنده آن است که مشارکت زنان و توجه به حقوق و وضعیت آنان به مثابه یک نیاز بوده و همچنان به آن به حیث دیدگاه صلح سرتاسری و روند بازسازی نگریسته می‌شود.[۱]

وزارت امور زنان، یکی از ارگان‌های اجرایوی نظام و تشکیلات اداری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است و حکومت (قوهٔ اجرائیه) یکی از قوای ثلاثه دولت می‌باشد. این ارگان مطابق مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت‌های وزارت امور زنان که از جانب شورای وزیران در (۴) فصل و (۲۴) ماده تصویب و تنفیذ گردیده، فعالیت می‌نماید.

برنامه‌هاویرایش

وزیرهاویرایش

منابعویرایش

سایت رسمی وزارت امور زنان افغانستان