ویکی‌پدیا:نگاره‌های برگزیده/اسکناس و سکه

اسکناس‌های خرد ایالات متحده آمریکا:

چاپ دوره اول - از ۲۱ اوت ۱۸۶۲ تا ۲۷ مه ۱۸۶۳
$0.05 - Fr.۱۲۳۱
توماس جفرسون
$0.10 - Fr.۱۲۴۰
جرج واشنگتن
$0.25 - Fr.۱۲۸۰
توماس جفرسون. 
$0.50 - Fr.۱۳۱۲
جرج واشنگتن. 
چاپ دوره دوم - از ۱۰ اکتبر ۱۸۶۳ تا ۲۳ فوریه ۱۸۶۷
$0.05 - Fr.۱۲۳۲
جرج واشنگتن. 
$0.10 - Fr.۱۲۴۶
جرج واشنگتن. 
$0.25 - Fr.۱۲۸۴
جرج واشنگتن. 
$0.50 - Fr.۱۳۲۲
جرج واشنگتن. 
چاپ دوره سوم - از ۵ دسامبر ۱۸۶۴ تا ۱۶ اوت ۱۸۶۹
$0.03 - Fr.۱۲۲۶
جرج واشنگتن. 
$0.05 - Fr.۱۲۳۸
Spencer Clark
$0.10 - Fr.۱۲۵۴
جرج واشنگتن. 
$0.25 - Fr.۱۲۹۴
ویلیام پی. فسندن
$0.50 - Fr.۱۳۲۸
Francis Spinner
$0.50 - Fr.۱۳۳۹
Francis Spinner. 
$0.50 - Fr.۱۳۵۵
Justice holding scales. 
چاپ دوره چهارم - ۱۴ ژوئیه ۱۸۶۹ تا ۱۶ فوریه ۱۸۷۵
$0.10 - Fr.۱۲۵۹
Bust of Liberty. 
$0.10 - Fr.۱۲۶۹
Bust of Columbia. 
$0.25 - Fr.۱۳۰۳
جرج واشنگتن. 
$0.50 - Fr.۱۳۷۴
آبراهام لینکلن
$0.50 - Fr.۱۳۷۶
ادوین استانتون
$0.50 - Fr.۱۳۷۹
ساموئل دکستر

کرونای بوهم و موراویا:


مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۸۷۸ میلادی
$10 (Fr.285a)
رابرت موریس 
$20 (Fr.307)
استفان دکاتور 
$50 (Fr.324)
ادوارد اورت 
$100 (Fr.337b)
جیمز مونرو 
$500 (Fr.345a)
چارلز سومنر 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۸۸۰ میلادی
$10 (Fr.287)
رابرت موریس 
$20 (Fr.311)
استفان دکاتور 
$50 (Fr.327)
ادوارد اورت 
$100 (Fr.340)
جیمز مونرو 
$500 (Fr.345c)
چارلز سامنر 
$1,000 (Fr.346d)
وییلیام مارسی 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۸۸۶ میلادی
$20 (Fr.316)
دنیل منینگ 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۸۹۱ میلادی
Featured picture (English Wikipedia) $1 (Fr.223)
مارتا واشنگتن 
$5 (Fr.267)
اولیسس گرنت 
$10 (Fr.298)
توماس ای. هندریکس 
$20 (Fr.317)
دنیل منینگ 
$50 (Fr.331)
ادوارد اورت 
$100 (Fr.344)
جیمز مونرو 
$1000 (Fr.346e)
ویلیام مارسی 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۸۹۶ میلادی
$1 (Fr.224)
 
Featured picture (English Wikipedia) $2 (Fr.247)
 
$5 (Fr.270)
 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۸۹۹ میلادی
$1 (Fr.226)
آبراهام لینکلن & اولیسس گرنت 
Featured picture (English Wikipedia) $5 (Fr.271)
رانینیگ انتلوپ 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۹۰۸ میلادی
$10 (Fr.302)
توماس ای. هندریکس 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره آمریکا ۱۹۲۳ میلادی
$1 (Fr.239)
جرج واشنگتن 
$5 (Fr.282)
آبراهام لینکلن 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره اندازه کوچک ۱ دلاری
$1 (Fr.1600)
جرج واشنگتن 
$1 (Fr.1606)
جرج واشنگتن 
$1 (Fr.1607)
جرج واشنگتن 
$1 (Fr.1619)
جرج واشنگتن 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره اندازه کوچک ۵ دلاری
$5 (Fr.1650)
آبراهام لینکلن 
$5 (Fr.1655)
آبراهام لینکلن 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره اندازه کوچک ۱۰ دلاری
$10 (Fr.1701)
الکساندر همیلتون 
$10 (Fr.1706)
الکساندر همیلتون 
مجموعه‌ای از اسکناس‌های بدل به نقره اضطراری جنگ جهانی دوم
Featured picture (English Wikipedia) $1 (Fr.2300)
جرج واشنگتن 
Featured picture (English Wikipedia) $1 (Fr.2306)
جرج واشنگتن 
Featured picture (English Wikipedia) $5 (Fr.2307)
آبراهام لینکلن 
Featured picture (English Wikipedia) $10 (Fr.2309)
الکساندر همیلتون