ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه حقوق جانوران

photograph
photograph
photograph
photograph
photograph
photograph
photograph
photograph
photograph


هدفِ ویکی پروژهٔ حقوقِ جانوران آگاهی‌رسانی دربارهٔ حقوق جانوران و گسترشِ جُنبش‌های وابسته به آن است. مسائلِ مربوط به حقوقِ جانوران از مباحثِ فلسفیِ دورانِ ماست و با ایدهٔ گسترشِ احترام گذاردن به حقّ زندگیِ جانوران از سوی دانشگاهیان، اساتیدِ حقوق و فلسفه و حامیانِ این ایده در میانِ جامعه، پایه‌گذاری شده است.

هوادارانِ حقوقِ جانوران بر این باورند که ایجادِ درد و رنج برای جانوران، کاری نادرست است و جانوران نباید در باغ‌وحش‌ها اسیر و زندانی باشند یا در تحقیقاتِ دردناک، یا هرگونه تحقیقاتِ دیگری از آنها سوءاستفاده کرد و بویژه نباید برای توسعهٔ زندگیِ انسان‌ها به محیطِ زندگیِ آنان تجاوز شود یا برای تفریح، کشته شوند. آنها بر این باورند که جانوران دارای حقوقِ قانونی و اخلاقیِ معینی هستند که شاملِ حقِ آسیب و آزار ندیدن نیز می‌گردد.

اگر شما..

  1. دانشگاهی، نویسنده یا کنش‌گرِ حقوقِ اجتماعی، محیطِ زیست یا حامیِ حقوقِ جانوران هستید!
  2. در زندگی گیاه‌خواری می‌کنید یا وگان هستید!
  3. از دیدنِ کُشتار یا بی‌حرمتی به جانوران آزرده می‌شوید!
  4. یا به جنبش‌هایی همچون اتحادیه بریتانیایی الغای زنده‌شکافی، پناهگاه وفا یا پناهگاهِ پردیس علاقه‌مندید و فکر می‌کنید کارِ چنین کسانی درست است؛ می‌توانید در این پروژه همکاری کنید و سهمِ خود را در آگاهی‌رسانی ادا کنید.

کارهایی که شما می‌توانید انجام دهیدویرایش

بسته به علاقه می‌توانید هریک از این پیشنهادات را در مقالاتِ در پیوند با حقوقِ جانوران انجام دهید:

  • برای لینک‌های قرمز در الگو:حقوق جانوران مقاله بسازید.
  • مقالاتی از الگو:حقوق جانوران که از نظرِ خودتان مهم یا جالب است را گسترش دهید.
  • مقالاتی که می‌تواند نکته‌ای جالب یا واقعیتی غیرِ عادی را یادآور شود را می‌توانید در بخشِ ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...؟ پیشنهاد دهید تا به صفحهٔ اصلیِ ویکی‌پدیا برود.
  • تگِ {{حقوق جانوران}} را به پایینِ مقالات افزوده کنید تا میانِ مقالاتِ وابسته به حقوقِ جانوران، پیوستگی ایجاد شود.
  • تگِ {{درگاه|حقوق جانوران}} را به پایینِ مقالات افزوده کنید تا میانِ مقالاتِ وابسته به حقوقِ جانوران، پیوستگی ایجاد شود؛ که به این شکل در مقاله نمود خواهد یافت:


افزودنِ الگوی خُردویرایش

اگر احساس می‌کنید مقاله‌ای کم‌نوشته است و نیاز به گسترشِ موضوع دارد، با گذاشتنِ این تَگ {{حقوق جانوران-خرد}} در پایینِ مقاله، آنرا به فهرستِ مقاله‌های خُرد و نیازمند به گسترش بیافزایید.

دعوت و پیشنهادِ همکاری دادن به دوستان و ویرایشگرانِ هم‌نظرویرایش

وقتی به ویرایشگرانی برخورد می کنید که در حالِ گسترشِ مقالاتِ هم‌پیوند با جانوران و حقوقِ جانوران هستند، می توانید با افزودنِ امضاء و تَگِ:
{{ویکی‌پروژه حقوق جانوران-دعوت}}--~~~~
آنها را به مشارکت و عضویت در پروژه دعوت نمایید. متنِ این تَگ به صورتِ زیر دیده خواهد شد:

نمادِ طرفدارانِ حقوق جانوران

درود! به نظر می‌رسد به بهبود مقاله‌های مرتبط با جانوران، حقوقِ جانوران و گیاهخواری در ویکی‌پدیا علاقه‌مندید، یا اکنون ممکنست با خواندنِ این دعوت، علاقمند شده باشید. :)
خوب است اگر به ویکی‌پروژهٔ حقوقِ جانوران بپیوندید.
اگر هم به خواندن این مقاله‌ها علاقه‌مندید، می‌توانید نگاهی به درگاهِ حقوقِ جانوران بیندازید.

رده‌هاویرایش

اعضا ویکی‌پروژهٔ حقوقِ جانورانویرایش

لطفاً نامِ خود را با سه نشانِ ~~~ به فهرست افزوده کنید و این صفحه را نیز در فهرستِ پیگیری‌های خود قرار دهید: