ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/جمع‌بندی بحث


مراحل جمع‌بندی:

 1. اعلام نتیجه در صفحهٔ نامزدی با استفاده از الگوی {{بالای بایگانی|متن=}} (متن شامل امضای جمع‌بندی‌کننده است) در بالای مقاله و {{پایین بایگانی}} در انتهای مقاله.
  • از الگوی {{خوب شد}} برای اعلام نتیجه در مقاله‌های موفق و از الگوی {{خوب نشد}} برای مقاله‌های ناموفق استفاده کنید.
  • در مقاله‌های ناموفق دلایل عدم موفقیت را ذکر کنید
 2. گذاشتن الگوی {{مقاله خوب}} در مقالهٔ موفق
 3. درج نشان «مقالهٔ خوب» در ویکی‌داده در صورت موفقیت
 4. گذاشتن یا به روز کردن الگوی {{تاریخچه مقاله}} در صفحهٔ بحث مقاله
 5. اگر مقاله بخشی از یک ویکی‌پروژه است، الگوی ویکی‌پروژه ({{پتوپ}}) در صفحهٔ بحث مقاله را ویرایش کنید و سطح کیفیت آن را به خوب تغییر دهید.
 6. درج نام مقاله در ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب/بایگانی
 7. درج نام مقالهٔ خوب در ویکی‌پدیا:مقاله‌های خوب با رعایت ترتیب الفبا
 8. حذف مقاله از ویکی‌پدیا:گزیدن مقاله‌های خوب و الگو:قهوه‌خانه/خوب و برگزیده
 9. فرستادن تبریک خوبیدگی. می‌توان از {{جا:شادباش خوبیدگی|نام مقاله}} استفاده کرد.
 10. محافظت از مقاله در حد «نیازمند بازبینی» (در وپ:دمص درخواست کنید.)
 11. بخش ناظر در زیرصفحهٔ پیشاخوبیدگی را تکمیل کنید
 12. اگر منابع برخط مقاله هنوز بایگانی نشده‌اند، در وپ:ربب درخواست کنید چنین شود.

پیشنهادهاویرایش

مسئولیت جمع‌بندی‌کنندهویرایش

باید توجه داشت که شرکت‌کنندگان در بحث خوبیدگی راجع به موضوعی نظر می‌دهند که قابلیت تغییر در جهت مثبت یا منفی را دارد. تعداد آرای مثبت و منفی و یا تأیید و رد کاربران پرتجربه در نوشتن مقاله‌های خوب برگزیده معیار اصلی جمع بندی نیست و شرکت‌کنندگان در بحث خوبیدگی مسئولیتی در قبال رأی نهایی ندارند. جمع کننده باید با مسئولیت خود و تنها با تکیه به قوانین و ضوابط یک مقالهٔ خوب، نتیجه را اعلام کند.