وی۴۲۰ ارابه‌ران


وی۴۲۰ ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۲۲m ۳۵.۲۳۰۵s
میل +۳۷° ۴۰′ ۳۳.۶۲۹″
قدر ظاهری (V)۷.۴۵
مشخصات
ردهB0IVpe
راهنمای رنگ B-V0.188
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۲۰.۵ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۰.۰۲ mas/yr
Dec.: -۵.۲۱ mas/yr
اختلاف منظر (π)۰.۳۹ mas
قدر مطلق (MV)۷.۵۸
جزئیات
جرم۱۸ M
شعاع۷ R
درخشندگی۲۰,۰۰۰ L
دما۱۰,۰۰۰–۳۰,۰۰۰ K
نام‌گذاری‌های دیگر
BD+37° 1160, HD 34921, SAO 57950, HIP 25114.
منابع
سیمباداطلاعات

وی۴۲۰ ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش

مختصات:   ۰۵h ۲۲m ۳۵٫۲۳۰۵s, +۳۷° ۴۰′ ۳۳٫۶۲۹″