پادشاهی ناپولی

(تغییرمسیر از پادشاهی ناپل)

پادشاهی ناپل نام دولتی بود در جنوب شبه‌جزیره ایتالیا که پس از شورش نیایش شامگاهی در ۱۲۸۲ میلادی و جدایی جزیرهٔ سیسیل از پادشاهی سیسیل تشکیل‌شد. این دولت در درازای موجودیت در ستیز با فرانسه و اسپانیا بود. در ۱۸۱۶ با پیوستن دوبارهٔ سیسیل بدان، این کشور جای خود را به پادشاهی دو سیسیل داد.

پادشاهی ناپل

Regno di Napoli
Naples
۱۲۸۲–۱۷۹۹
۱۷۹۹–۱۸۱۶
نشان Naples
نشان
Italia Regno di Napoli locator.svg
پایتختناپل
زبان(های) رایجناپلی
حکومتپادشاهی مطلقه
پادشاه 
• ۱۲۸۲–۱۲۸۵
شارل یکم (نخستین)
• ۱۸۱۵–۱۸۱۶
فردیناند چهارم (واپسین)
تاریخ 
۳۰ مارس ۱۲۸۲
۳۱ اوت ۱۳۰۲
۷ مارس ۱۷۱۴
۱۰ مارس ۱۸۰۶
۲ مهٔ ۱۸۱۵
۸ دسامبر ۱۸۱۶
واحد پولپیاسترای ناپل
لیره ناپل (۱۸۱۲–۱۸۱۵)
پیشین
پسین
پادشاهی سیسیل
جمهوری پارتنوپه
جمهوری پارتنوپه
پادشاهی دو سیسیل

تاریخ

پس از شورش نیایش شامگاهی شارل یکم از سیسیل رانده‌شد. شارل ستاد فرماندهی‌اش را به ناپل برد و از این روی دولتش پادشاهی ناپل خوانده‌شد. از این پس جانشینان شارل از دودمان کاپتی آنژو داعیهٔ فرمانروایی بر سیسیل را داشتند تا اینکه در زمان ژان یکم این شهبانو ادعای مالکیتش بر این جزیره را پس‌گرفت. خود ژان گرفتار دست‌اندازی‌های پی‌درپی عموزاده‌اش لایوش یکم پادشاه مجارستان بود. سرانجام پس از مرگ ژان یکم فرمانروایی ناپل به کاروی دوم پادشاه مجار از دودمان آنژو رسید.

در ۱۴۴۲ میلادی آلفونسوی پنجم -از دودمان آراگون- پادشاهی ناپل را تسخیر نمود و دیگربار این سرزمین را به همراه سیسیل به زیر یک پرچم -ولی وابسته به آراگون درآورد، ولی پس از مرگش جانشین و پسر او فردیناند یکم بار دیگر حکومتی جدا از سیسیل را در ناپل برپا داشت.

با مرگ فردیناند یکم، شارل هشتم -که انتساب به دودمان آنژو داشت- پادشاهی ناپل را به تصرف خود درآورد و آلفونسوی دوم را از آنجا بیرون راند. با پشتیبانی فردیناند پادشاه آراگون، فردیناند دوم پسر آلفونسو توانست دوباره به تاج و تخت ناپل دست یابد.

در آغاز سدهٔ هجدهم و در پی جنگ‌های جانشینی اسپانیا پادشاهی ناپل باز هم دست به دست شد و اینبار کنترل آن به همراه سیسیل به دست کارل ششم، امپراتور مقدس روم سپرده‌شد. ولی در پی جنگ جانشینی لهستان اسپانیایی‌ها بر ناپل تاختند و اینبار پادشاهی آن به کارلوس سوم سپرده‌شد. هنگامی که کارلوس به تاج‌و‌تخت اسپانیا دست یافت، ناپل و سیسیل را به پسر کوچکترش فردیناند چهارم سپرد.

فردیناند چهارم که از دودمان بوربون بود، با انقلاب فرانسه و ناپلئون بناپارت سر سازش نداشت. در ۱۷۹۸ او رم را گشود، ولی انقلابیون فرانسوی یک سال پس از آن وی را از آنجا بیرون راندند. سرانجام او ناچار شد به سیسیل بگریزد و فرانسویان نیز در ناپل جمهوری پارتنوپه را برپا نمودند.

ناپلئون پس از پیروزی‌هایش در ایتالیا برادرش ژوزف بوناپارت را بر تخت پادشاهی ناپل نشاند. دو سال پس از آن ژوزف به پادشاهی اسپانیا رسید، پس خواهرش کارولین بناپارت بر تخت پادشاهی ناپل نشست و شوهرش ژواشیم مورا کنترل کشور را به دست گرفت. دراین کشاکش فردیناند همچنان در سیسیل بود و به یاری انگلیسی‌ها کوشید تا از جزیره دفاع کند. سرانجام پس از رویداد بازگشت صدروزه ناپلئون و در نبرد تولنتینو مورا از اتریش شکست خورد و ناچار به گریز گردید. فردیناند چهارم به تخت پادشاهی از دست رفته‌اش دوباره دست یافت. مورا کوشید تا باز به پادشاهی ناپل برسد، ولی ناکام ماند، دستگیر شد و توسط جوخهٔ آتش اعدام شد.

در ۱۸۱۶ میلادی سرانجام سیسیل به پادشاهی ناپل بازگشت و از آن پس پادشاهی دو سیسیل جایگزین دولت پیشین گردید.

نگارخانه

منابع

Wikipedia contributors, "Kingdom of Naples," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kingdom_of_Naples&oldid=477872901 (accessed February 27, 2012).