باز کردن منو اصلی

اقتصادویرایش

محصولات عمده این شهر نیشکر، قهوه و ماهی است.

منابعویرایش

 
Municipalities of Cape Verde