پیروز دوم یا گشتاسب یا گشسب بنده یا جشنسده، حدوداً در سال ۶۳۰ میلادی، بعد از پوراندخت و قبل از آزرمیدخت به مدت کوتاهی به پادشاهی منتخب شد.[۱]

پیروز دوم
شاهنشاه ساسانی
سلطنت(حدود ۶۳۰ میلادی)
پیشینپوراندخت
جانشینآزرمیدخت
زادهمیشان
نام کامل
گشتاسب
پدرمهران جشنس
مادرمهان دخت
دین و مذهبزرتشتی

طبری نوشته‌است که وی ساکن میسان بود. پدر پیروز، مهران جشنس بود. مادر وی نوهٔ خسرو پرویز، دختر یزداندار، پسر خسرو پرویز بوده‌است.

پیروز سری بزرگ داشت و چون تاج نهاد گفت، این تاج چه تنگ است و بزرگان این سخن را بفال بد گرفتند و پس از چند روز او را بکشتند.[۲]

بلعمی پیروز را یکی از نوادگان خسرو انوشیروان دانسته‌است:

پس کس دیگر طلب کردند و مردی یافتند، از فرزندان انوشیروان نام او فیروز بن مهران بود و مادرش مهان دخت بود، دختر یزداد بن انوشیروان.[۳]

اختلاف در منابعویرایش

در کتاب آناهیتای پورداوود پس از پوراندخت از شاهی به نام جشسنده یا گشسب‌بنده نام برده شده‌است[۴] ولی در کتاب تاریخ باستانی ایران اثر پیرنیا پس از پوراندخت به شاهی گُشناسب‌بَردَه برادر خسرو سوم یا نوه هرمز چهارم اشاره شده‌است و بعد از او نوبت به پادشاهی آزرمیدخت و بعد از آزرمیدخت ابتدا هرمز پنجم سپس خسرو چهارم و سپس پیروز دوم آمده‌است و بدین ترتیب گشناسب‌برده یا گشسب‌بنده با پیروز دوم یکی دانسته نشده‌است.[۵]

پانویسویرایش

  1. کریستن سن. ایران در زمان ساسانیان، ص ۵۲۲
  2. طبری، ص ۷۸۴
  3. بلعمی، ص ۱۲۰۸
  4. آناهیتا، پورداوود، ص ۳۷۳
  5. تاریخ باستانی ایران، پیرنیا، ص ۳۵۴

منابعویرایش

  • کریستن سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان، ترجمهٔ رشید یاسمی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷
  • بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد. تاریخ بلعمی، ترجمهٔ تاریخ طبری. جلد دوم. تهران: کتابفروشی زوار، ۱۳۵۳
  • طبری، محمد بن حریر. تاریخ طبری جلّد دوِم. ترجمه ابولقاسم پاینده، چاپ دوم. تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۶۲
  • پورداوود، ابراهیم (۱۳۴۳). آناهیتا، پنجاه گفتار پورداوود. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر.
  • پیرنیا، حسن (۱۳۶۲). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب.

پیوند به بیرونویرایش

پیروز دوم (گشتاسب)
زادهٔ: ؟؟؟ درگذشتهٔ: ؟؟؟
عنوان سلطنتی
 
پیشین:
بوراندخت
شاهنشاه ایران‌شهر (مدت بسیار کوتاه)
حدود ۶۳۰
پسین:
آزرمی‌دخت