باز کردن منو اصلی
Torus.png
یک چنبره از دو دایره تشکیل شده

چَنبَره یکی از اشکال هندسی است.

چنبره شکلی سه بعدی است که از چرخاندن یک دایره در فضایی سه‌بعدی و حول محوری هم‌صفحه ولی غیرمماس با آن دایره به‌وجود می‌آید.

هندسهویرایش

چنبره را می‌توان به صورت پارامتری تعریف کرد:

 
 
 

که را آن:

  • پارامتر u و v در بازه ‎[۰, ۲π)‎ قرار دارند.
  • R شعاع از مرکز تا محور چنبره است
  • r شعاع چنبره است

در دستگاه مختصات دکارتی می‌توان تعریف کرد:

 

که به طور ساده‌تر می‌توان نوشت:

 

A مساحت رویه چنبره از معادله:

 

و V حجمی که یک چنبره محصور می‌کند از

 

بدست می‌آید.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Torus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Torus&oldid=197083746 (accessed March 10, 2008).

جستارهای وابستهویرایش