چنین گفت زرتشت (اشتراوس)

چنین گفت زرتشت (به آلمانی: Also sprach Zarathustra) نام قطعه موسیقی‌ای از ریشارد اشتراوس، آهنگساز آلمانیست.

ریشارد اشتراوس، ۱۸۹۴

کتاب چنین گفت زردشت نوشته فریدریش نیچه فیلسوف و شاعر آلمانی مستقیماً الهام بخش ریشارد اشتراوس (۱۹۴۹–۱۸۶۴)، موسیقی‌دان آلمانی، گردید که در ۱۸۹۶ «پوئم سمفونیک» ی به نام چنین گفت زرتشت (اپرای ۳۰) ساخت که از درخشان‌ترین آثار این نوع است.

بازتاب در فرهنگ معاصر ویرایش

به دلیل استفاده از این بخش اول این قطعه (طلوع) در تیتراژ آغازین مجموعه ادیسه فضایی، بخش ابتدایی قطعه به خوبی در فرهنگ عمومی شناخته شده‌است و اغلب به عنوان نشانه ای از یک واقعه مهم در حال وقوع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سازبندی ویرایش

سازهای بادی

سازهای بادی برنجی

سازهای کوبه‌ای

کیبورد

سازهای زهی آرشه‌ای

منابع ویرایش