ژپید (به فرانسوی: Gépides) مردمانی ژرمن و در پیوند یا زیرشاخه‌ای از گوت‌ها بودند. آنان در حدود ۲۶۰ میلادی و با همدستی گوت‌ها در منطقه داکیه مستقرشدند. آنان در سدهٔ چهارم میلادی به اتحادیهٔ هون پیوستند، ولی سپس آنان زیر رهبری آرداریک با دیگر ژرمن‌ها هم‌پیمان‌شده و هون‌ها را در نبرد ندائو در ۴۵۴ میلادی شکست‌دادند. سپس آنان با مرکزیت سیرمیوم تشکیل یک پادشاهی دادند. یک‌صد سال پس از این تاریخ پادشاهی لمبارد آنان را شکست‌داد. بازماندهٔ قلمرو ژپید نیز در سدهٔ ششم میلادی به دست آوارهای اوراسیایی افتاد.

پادشاهی ژپید
Gepidia
۴۵۴–۵۶۲ میلادی
مرزهای پادشاهی ژپید در اوج
مرزهای پادشاهی ژپید در اوج
پایتختسیرمیوم[۱]
حکومتپادشاهی
تاریخ 
۴۵۴
۵۶۲ میلادی
پیشین
پسین
هون
پادشاهی استروگوت
امپراتوری روم شرقی
خانات آوار
امپراتوری روم شرقی
امروز بخشی ازرومانی, صربستان, اسلواکی, مجارستان, کرواسی, بلغارستان, اوکرائین
گنجینهٔ ژپید، مربوط به پیرامون ۴۵۰ تا ۵۰۰میلادی، یافته‌شده در سومشنی رومانی

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Gepids," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gepids&oldid=623303603 (accessed September 3, 2014).