هیئت دولت هیتلر

(تغییرمسیر از کابینه هیتلر)

این لیستی از اعضای هیئت دولت هیتلر از ژانویه ۱۹۳۳ تا آوریل ۱۹۴۵ می‌باشد.

ژانویه ۱۹۳۳

هیئت دولت تازه تشکیل شده هیتلر در سال ۱۹۳۳

دگرگونیویرایش