کسی ارابه‌ران

کسی ارابه‌ران
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۵۴m ۵۰.۸s
میل +۵۵° ۴۲' ۲۵"
قدر ظاهری (V)+۴.۹۶
فاصله۲۴۱ ± ۱۳ ly
(۷۴ ± ۴ pc)
رده طیفیA2V
نام‌گذاری‌های دیگر
30 Aurigae, HR 2029, HD 39283, BD+55°1027, FK5 1157, HIP 27949, SAO 25450, GC 7404
منابع

کسی ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش