کلاهِ خسروی یا کلاه‌خسروی کلاهی است که مردانِ لر بر سر می‌گذارند. کلاه خسروی را کلاهِ پادشاهی نیز می‌گویند. در دوران ساسانیان به پادشاهان، «خسرو» می‌گفتند.[۱]

یک نمونه کلاه خان خسروی

اندازه‌ها ویرایش

اندازه و نوعِ مورد استفاده قرار گرفتهٔ کلاه خسروی در ایل بختیاری به سه گونه بوده‌است: کلاه بزرگ، کلاه متوسط و کلاه کوچک که دو مورد اول به کلاه خسروی معروف هستند. کلاه معمولاً برای جلوگیری از رسیدنِ گردوخاک، سرما و گرما و نور آفتاب به سر و گردن و صورت است. اما کلاه خسروی که مردان بختیاری برسر می‌گذارند ربطی به سرما و گرما و نور آفتاب و گردوخاک ندارد بلکه این کلاه، نمادی از بزرگی است که بر سر گذاشته می‌شود و در شرایط روحی و روانی متفاوت و گوناگون، آن را به عقب و جلو و چپ و راست هم خم می‌کنند.[۱]

از دیگر سرپوش‌ها در دیگر جاهای ایران می‌توان از دستار و مندیل، دستمال و چفیه نام بُرد که در تمامی اقوام ساکن ایران با هم قرابت دارند.

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش