کنعان در سفر پیدایش در تنخ پسر حام و نوه نوح است. به او تنها در زمان نفرین شدن حام از سوی نوح اشاره شده‌است؛ زمانی که نوح مست شد و لخت در خیمه خود خوابید، حام برهنگی پدرش را دید (به او تجاوز کرد؟)[۱] و برادرانش را در جریان گذاشت. چون نوح به هوش آمد و متوجه شد حام با او چه کرده، کنعان پسر حام را نفرین کرد که برده برادران خود باشد.[۲] اینکه نوح به جای حام، کنعان را نفرین کرد، در واقع با نفرت بنی‌اسرائیل از کنعانیان مرتبط است زیرا اسرائیلیان تقدیر مردم کنعان را بردگی می‌دانستند.[۳] داستانی مشابه در ادبیات کنعانی وجود دارد؛ در حماسه اقهت که به زبان اوگاریتی است، زمانی که اقهت مستی پدر خود را می‌بیند، به او در راه رفتن کمک می‌کند.[۴]

مستی نوح از نقاش آلمانی که نامش مشخص نیست

کنعان یا یام نامی است که روایات اسلامی به پسر نوح که در روایت قرآن از افسانه طوفان سوار کشتی نشد و نجات پیدا نکرد، داده‌اند.[۵]

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش
  • Heller, Bernard (1997). "Nuh". The Encyclopaedia of Islam. Brill. p. 108–109.
  • Whybray, R. N. (2010). "Genesis". The Oxford Bible Commentary: The Pentateuch. Oxford University Press. p. 92–53.
  • Coxon, Peter W. (1999). Dictionary of Deities and Demons in the Bible. Brill. p. 633–632.
  • Attridge, Harold W.; Meeks, Wayne A. (2017). The HarperCollins Study Bible. HarperOne.