کیقباد سوم

کی‌قباد سوم سلطان سلجوقیان روم در بین سال‌های ۱۲۹۸ و ۱۳۰۲ میلادی بود که در میان ترکمانان پشتیبانی گسترده‌ای داشت. او پسر خواهر سلطان عزل‌شدهٔ سلجوقی، کیکاووس دوم بود.

کیقباد سوم
سلطنتسلجوقیان روم
درگذشته۱۳۰۲ میلادی
زبان فارسیعلاءالدین کی‌قباد بن فرامرز

منابعویرایش

  • Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey: a general survey of the material and spiritual culture and history, trans. J. Jones-Williams, (New York: Taplinger, 1968) ۲۹۴، ۳۰۰–۱.

پیوند به بیرونویرایش

  • Prof. Dr. Mehmet Eti. "Seljuqs of Rum, Kay-Qubadh III, silver dirham". Archived from the original on 1 August 2008.
پیشین:
مسعود دوم
سلجوقیان روم
۱۲۹۸–۱۳۰۱/۲
پسین:
مسعود دوم