کی‌قباد سوم

(تغییرمسیر از کیقباد سوم)

کی‌قباد سوم سلطان سلجوقیان روم در بین سال‌های ۱۲۹۸ و ۱۳۰۲ میلادی بود که در میان ترکمانان پشتیبانی گسترده‌ای داشت. او پسر خواهر سلطان عزل‌شدهٔ سلجوقی، کیکاووس دوم بود.

کی‌قباد سوم
سلطنتسلجوقیان روم
زبان فارسیعلاءالدین کی‌قباد بن فرامرز
درگذشته۱۳۰۲ میلادی

منابعویرایش

  • Claude Cahen, Pre-Ottoman Turkey: a general survey of the material and spiritual culture and history, trans. J. Jones-Williams, (New York: Taplinger, 1968) ۲۹۴، ۳۰۰–۱.

پیوند به بیرونویرایش

  • Prof. Dr. Mehmet Eti. "Seljuqs of Rum, Kay-Qubadh III, silver dirham".
پیشین:
مسعود دوم
سلجوقیان روم
۱۲۹۸–۱۳۰۱/۲
پسین:
مسعود دوم