گوروئی

(تغییرمسیر از گورویی)

گوروی از طوایف هفت لنگ ایل بختیاری و دینارونی باب می باشد. گوروئی یا گورویی یا گوروی به معنای گو (برادر) رویی (به میدان رونده ) برادر به میدان جنگ رونده در زبان لری بختیاری، طایفه ای از بختیاری است، که بر پایه طبقه بندی اجتماعی ایل بختیاری، از سه طایفه هم نیا شاخه هفت لنگ وچهارلنگ از باب دینارانی ومحمود صالح ومیوندتشکیل شده است که ظاهرا در حدود سال ۱۱۴۰ هجری شمسی بر اثر جنگ بزرگی با سادات و اعراب و جنگ های داخلی ایل بختیاری در منطقه احمدفداله در شمال سردشت خوزستان به سه طایفه تقسیم گشته اند لازم به ذکر است هر سه طایفه از یک نیا هستند. محل سکونت طایفه گوروئی، گرمسیرات در استان خوزستان، روستای توت علیا سردشت خوزستان شهرک مدرس دزفول ،شهرک مهاجرین ،بخش چغامیش دزفول،، منطقه احمد فداله سردشت خوزستان ، چلون سردشت خوزستان ،شهرستان هفتکل،و شهرستان ایذه،پرچستان، شبکوری، بردمیل، حاجیان، پا ره سوسن، گلال، شیمن فالح، تخت کبود آسماری، تلخاب، پنتی، نان انگان، دیمه، کفت گله، سی سنبل دان می باشد. همچنین روستایی به نام گورو (شادگان) در شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد.

امانی، منصور. تاریخ ایذه وقوم بختیاری امیرحسین احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن بختیاری سردسیرات این طایفه در دیناران و لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و نیز روستای چهل چشمه از توابع شهرستان چادگان و شهر یزدانشهر نجف آباد (از توابع شهرستان نجف آباد) در استان اصفهان و شهرستان الیگودرز و روستاهای خاکبتیه و ملک آباد و خرسیون الیگودرز و بردشه اصفهان چناورد اصفهان فریدن اصفهان دامنه های کوه های اشترانکوه و قالیکوه لرستان می باشد. گوروی ها به شجاعت و دلاوری معروف اند.

تیره های طایفه گوروئیویرایش

  1. پینه
  2. سیربیروی
  3. مم‌شوسِنی
  4. عیسی وند

جغرافیای طايفه گوروئيویرایش

سردسير طايفه گوروئي

شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری.

استان چهارمحال و بختیاری: در شهرستان اردل سكونت يافته اند.

گرمسير طايفه گوروئي

شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان.

منابعویرایش

  • امانی، منصور. تاریخ ایذه وقوم بختیاری
  • امیرحسین احمدی، تاریخ فرهنگ و تمدن بختیاری