ۈ یا واو الف حرف سی و هشتم الفبای زبان شغنانی است.[۱] حرف ۈ به‌شکل (œ) در زبان شغنانی تلفظ می‌شود. دارای یونی کُد (U+06Cx) و در الفبا و آوانگاری بین‌المللی به شکل [ø] یا [œ] درج گردیده‌است و در لاتین‌نویسی در قالب (ö) جا گرفته‌است که حرف کوچک آن به شکل (ö) و حرف برگ آن به شکل (Ö) تحریر می‌گردد.[۲] حرف ۈ در الفبای عربی و الفبای زبان فارسی وجود ندارد ولی در الفبای زبان شغنانی به‌شکل وافر به نظر می‌رسد. حرف ۈ در زبان‌هایی که اساس الفبای شان عربی است استفاده چندانی ندارد ولی شکل لاتین این حرف در زبان‌های ترکی، زبان آلمانی ،زبان مجاری، زبان سوئدی، زبان آذری، زبان ترکمنی، زبان مغولی و زبان تاتاری موجود بوده و کاربرد زیادی دارد.[۳]

حرف ۈ یا واو الف حرف سی و هشتم الفبای شغنانی است.

شکل نوشتاری حرف ۈ را در جدول زیر می‌توان مشاهده کرد :

شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ۈ ۈ ـۈ ـۈ

منابع ویرایش