یتیمة الدهر

(تغییرمسیر از یتیمةالدهر)

یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر یا یتیمة الدهر فی شعراء أهل العصر یکی از مشهورترین آثار ادبی ثعالبی است.[۱] این اثر بارها در کشورهای عربی چاپ شده و یکی از منابع مطالعاتی زبان عربی و ادبیات عربی به‌شمار می‌رود. این کتاب هشتاد فصل را شامل می‌شود و موضوعش شرح حال و نقد آثار شاعران و بزرگان فارسی و عربی زبان تا هنگام مؤلف است. شیوه منحصر بفرد ثعالبی در نوشتن این اثر این بوده که برای اولین بار شاعران عرب و ایرانی را بر حسب منطقه (تمام تمدن اسلامی) دسته‌بندی کرده، ثعالبی بعدها برای تکمیل آن اثر، تتمه الیتیمه را نوشت. این اثر منبع مطالعاتی برای ابوالحسن باخرزی در اثر دمیه القصر که دنبالةاثر ثعالبی است بوده و در آن از شاعران و ادیبان شرق غرب و ولایات مرکزی ایران سخن راند. از قرن ۶ق نیز کتاب خریده القصر اثر عماد الدین کاتب اصفهانی در دست است که با یک واسطه، تکملة دمیه القصر به‌شمار می‌رود.[۲]

یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر
PAGE1 1 of Yatimatol Addahr.jpg
نویسنده(ها)ثعالبی
زبانعربی در دوره خلافت عباسیان
مجموعهمعجم (فرهنگ)

دمیه القصر

دُمْیَةُ القَصْر با عنوان کامل «دُمْیَةُ القَصْر و عُصرة أهل العصر» از علی بن حسن باخرزی، دنباله‌ای است بر یتمیة الدهر که به شاعران و ادیبان سدهٔ پنجم هجری پرداخت است.[۳]

منابع

  1. عبد الملک الثعالبی النیسابوری (۱۴۰۳–۱۹۸۳)، «مقدمه مصحح»، یتیمة الدهر فی محاسن أهل العصر، به کوشش مفید محمد قمیحة.، قاهره: دارالکتب العلمیة، ص. صفحه
  2. عبد الملک بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبی (1403هـ1983م)، «مقدمهٔ مصحح»، یتمة الدهر فی محاسن أهل العصر، به کوشش د. مفید محمد قمحیة.، بیروت: دارالکتب العلمیة، شابک http://shamela.ws/index.php/book/۶۷۴۳ مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک) تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  3. فروخ، عمر (۱۹۸۴). تاریخ الأدب العربی (PDF). سوم. بیروت: دارالعلم للملایین. صص. ۱۷۰. تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)