۱۱۳۰ (خورشیدی)

سال ۱۱۳۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۱۳۰ هزار و صد و سیمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۰۰  ۱۱۱۰  ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰ 

سال: ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳
۱۱۳۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۷۵۱ – ۱٬۷۵۲
هجری قمری ۱٬۱۶۴ – ۱٬۱۶۵
گاه‌شماری گرگوری 1751
MDCCLI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۰۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۰۶۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۹۳ – -۹۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۰۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۹۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۱۱۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۲۵۹ – ۷٬۲۶۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۲۶۲ – ۱٬۲۶۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۴۶۷ – ۱٬۴۶۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۷۴۳ – ۱٬۷۴۴
سال عبری ۵٬۵۱۱ ۵٬۵۱۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۸۰۶ – ۱٬۸۰۷
 - ساکا سموت ۱٬۶۷۳ – ۱٬۶۷۴
 - کالی یوگا ۴٬۸۵۲ – ۴٬۸۵۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۷۵۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۸۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۹۴

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش