سده ۱۳ (خورشیدی)

سده سیزدهم (۱۳) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین ۱۲۰۱ آغاز و در اسفند ۱۳۰۰ خورشیدی به پایان رسیده است.

سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۰۰ ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ ۱۲۴۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰

رویدادهاویرایش

در ایرانویرایش

چهره‌های برجستهویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش