سده ۱۳ (خورشیدی)

سده سیزدهم (۱۳) هجری خورشیدی، سده‌ای است که از ۱ فروردین ۱۲۰۱ تا ۲۹ اسفند ۱۳۰۰ خورشیدی (برابر ۲۱ مارس ۱۸۲۲ تا ۲۱ مارس ۱۹۲۲ میلادی) است.

سده‌ها: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه‌ها: ۱۲۰۰ ۱۲۱۰ ۱۲۲۰ ۱۲۳۰ ۱۲۴۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶۰ ۱۲۶۰ ۱۲۷۰ ۱۲۸۰ ۱۲۹۰

رویدادهاویرایش

در ایرانویرایش

چهره‌های برجستهویرایش

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش