۱۱۵۲ (قمری)

سال هجری قمری

۱۱۵۲ (قمری)، هزار و صد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دهم آوریل سال ۱۷۳۹ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰ 

سال: ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش