۱۱۵۴ (قمری)، هزار و صد و پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم مارس سال ۱۷۴۱ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰ 

سال: ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش