۱۲۱۶ (قمری)

(تغییرمسیر از ۱۲۱۶ قمری)

۱۲۱۶ (قمری)، هزار و دویست و شانزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم مه سال ۱۸۰۱ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰ 

سال: ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش