۱۲۳۳ (قمری)

۱۲۳۳ (قمری)، هزار و دویست و سی و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم نوامبر سال ۱۸۱۷ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰ 

سال: ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

طاهره قرةالعین (زرین تاج برغانی قزوینی)

درگذشتگانویرایش