۱۲۳۰ (قمری)

۱۲۳۰ (قمری)، هزار و دویست و سی‌امین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم دسامبر سال ۱۸۱۴ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰ 

سال: ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. صاحب حکم تحریم تنباکو در عهد ناصرالدین‌ شاهی