۱۲۳۲ (قمری)

۱۲۳۲ (قمری)، هزار و دویست و سی و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم نوامبر سال ۱۸۱۶ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰ 

سال: ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش