۱۲۷ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۷ (قمری)، صد و بیست و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم اکتبر سال ۷۴۴ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰ 

سال: ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش