۱۲۸ (قمری)

سال هجری قمری

۱۲۸ (قمری)، صد و بیست و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم اکتبر سال ۷۴۵ میلادی است.

سده: سده ۱ - سده ۲ - سده ۳
دهه: ۹۰  ۱۰۰  ۱۱۰  ۱۲۰  ۱۳۰  ۱۴۰  ۱۵۰ 

سال: ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش